Statuss:
Noslēdzies
lmt logo

1. “Ideju soliņš”

Aizkraukle ir velosipēdiem draudzīga pilsēta, tāpēc nepieciešams izveidot drošu velosipēdu novietni un soliņu pie Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra. Nodrošinot atpūtas iespējas pilsētas centra zaļajāzonā, ieguvēji būs gan bērnu un jauniešu centra apmeklētāji, gan pārējie pilsētas iedzīvotāji.

Projekta iesniedzējs: Biedrība “Galaktika”

Nepieciešamais finansējums: 2000,00 €

2. Informācijas stends – Svētozols

Iebraucējiem Aizkraukles pilsētā trūkst informācijas par pilsētas izvietojuma plānu. Izveidojot pievilcīgu informācijas stendu ar iegravētu pilsētas 3D karti, norādēm un nozīmīgākajām vietām, pilsētas apmeklētājiem būtu iespēja iegūt visu nepieciešamo informāciju jebkurā diennakts laikā. Informācijas stendam izvēlēts pilsētas kultūrvēsturisks simbols – Aizkraukles Kalnaziedu svētozola siluets.

Projekta iesniedzējs: Ants Brimerbergs

Nepieciešamais finansējums: 1700,00 €

3. Slēpošanas inventāra iegāde

PII “Zīlīte” pedagogi meklē arvien jaunus risinājumus un veidus, kā veicināt bērnu vispusīgu attīstību. Slēpošanas inventāra iegāde sniegs iespēju apgūt šo sporta veidu jau no četru gadu vecuma, tādejādi jau agrīnā vecumā nostiprinot bērnu veselību un uzlabojot vispārējo pašsajūtu.

Projekta iesniedzējs: Aizkraukles pilsētas PII “Zīlīte”

Nepieciešamais finansējums: 1705,00 €

4. Attīstošo spēļu laukums

Gatavojoties Latvijas simtgadei, Aizkraukles novada vidusskolas skolēni, vecāki un skolotāji savai pilsētai nolēmuši uzdāvināt attīstošo spēļu laukumu bērniem, pusaudžiem un ģimenēm. Projekta ideja: skolas stadionā, uz asfalta, uzzīmēt dažādu spēļu laukumus, lai bērni un ģimenes varētu aktīvi atpūsties un jautri pavadīt laiku.

Projekta iesniedzējs: Žanna Murahina

Nepieciešamais finansējums: 610,41 €

5. Montesori kabineta izveide Aizkrauklē

Iestājoties par laimīgiem, veseliem un patstāvīgiem bērniem, izstrādāts projekts, lai Aizkrauklē radītu Montesori kabinetu ar īpaši izstrādātiem materiāliem. Šī metode ir gan atveseļojoša bērniem ar īpašām vajadzībām, hiperaktivitāti, mācīšanās grūtībām, gan kalpo ikviena bērna attīstībai.

Projekta iesniedzējs: Vecāki “Aizkrauklei”

Nepieciešamais finansējums: 2000,00 €