Statuss:
Noslēdzies
logo Hanza

Projekta mērķis: popularizēt vēsturiskās Hanzas savienības vērtības, kas vēl mūsdienās, lielākā vai mazākā mērā, sastopamas katrā partnera pilsētā un, sadarbojoties projekta partneriem, veidot jaunus tūrisma produktus un piedāvājumus, lai kopīgi attīstītu Hanzu par vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras reģionā.

 Projekta aktivitātes:

  • izveidot vairākus aizraujošus pārgājienu un riteņbraukšanas maršrutus
  •  iedzīvināt zīmolu “Hanzas gastronomija”, savienojot Hanzas vērtības ar vietējām gastronomiskajā vērtībām
  • padziļināta Hanzas vēstures izpēte gan vietējos, gan ārvalstu arhīvos
  • jaunu tūrisma pakalpojumu izveide  un Hanzas mantojuma redzamības uzlabošana
  • vietējās sabiedrības informēšana par Hanzas mantojumu un tā izmantošanas iespējām mūsdienās
  • partneru kopīgu maršrutu un tūrisma paku izveide, sadarbojoties vietējiem tūrisma operatoriem un tūrisma centriem;
  • Kokneses novada tūrisma mājaslapas vizuālā un funkcionālā uzlabošana
  • jauna aprīkojuma iegāde Kokneses novada tūrisma centram – gadatirgus un izstāžu aprīkojums, elektroniskie tūristu skaitītāji (uzstādīti Likteņdārzā un pilsdrupās), interaktīvais tūrisma informācijas stends;
  • tūrisma aplikācijas un video izveide
  • paredzētas arī citas aktivitātes, lai palielinātu tūristu skaitu visa gada garumā

 11 projekta partneri: Gotlandes tūrisma attīstības aģentūra “Inspiration Gotland” (Zviedrija) - projekta vadošais partneris. Partneri: Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, Kokneses novada dome, Limbažu novada dome, Pārgaujas novada pašvaldība, Kuldīgas novada  pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Vidzemes plānošanas reģions, Pērnavas un Vīlandes pilsētu pašvaldības (Igaunija), Gotlandes plānošanas reģions.

Projekta finansējums:

ERAF finansējums - 89 151,10 euro

Pašvaldības finansējums -  10 488,37 euro (+ valsts dotācija 5244,18 euro)

Kopā Kokneses novada domes projekta budžets - 104 883,65 euro.

 

Oficiālā projekta mājaslapa http://www.hanse.org/en/ExploreHANSA/

Vairāk par projektu:

FACEBOOK lapa https://www.facebook.com/ExploreHANSA/

Īstenošanas laiks 01.10.2015.-31.12.2018

Projekta koordinatore:

Māra Bitāne, +37165133636, +37120499940,

mara.bitane@koknese.lv

Anda Mikāla

Dabas resursu speciāliste
anda.mikala [at] aizkraukle.lv
logo Hanza