Statuss:
Īstenošanā
Interreg

Projekta programma

Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

Projekta numurs

LL-00061

Projekta nosaukums

"Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā"/ Digitally accessible and attractive Lost Culture Heritage tourism destinations in Zemgale and Northern Lithuania

Saīsinātais nosaukums

Reclaimed history

Projekta īstenošanas laiks

01.02.2024. – 31.01.2026.

Vadošais partneris

Zemgales plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri

 • Aizkraukles novada pašvaldība (LV)
 • Staša Eidrigeviča mākslas centrs (LT)
 • Bauskas novada pašvaldība (LV)
 • Rokišķu rajona pašvaldības administrācija (LT)
 • Jēkabpils novada pašvaldība (LV)
 • Akmenes rajona pašvaldība (LT)
 • Jelgavas novada pašvaldība (LV)

Projekta mērķis

Palielināt zudušā un vairs neredzamā kultūrvēsturiskā mantojuma lomu Zemgalē un Ziemeļlietuvā, attīstot interaktīvus un digitāli pieejamus tūrisma produktus un kopīgu maršrutu, palielinot apmeklētāju un nakšņotāju skaitu.

Projekta apraksts

Projekts izmantos modernās tehnoloģijas, lai piedāvātu unikālu pieredzi tūristiem un veicinātu bagātīgā mantojuma atpazīstamību. Projekta ietvaros tiks atbalstīti 20 objekti, tostarp Kokneses pilsdrupas un parks, Gārsenes pils, Čerkesas-Besparņa muiža un tās apkārtne, un citi objekti Bauskas, Akmenes un Jelgavas novadā.

Projektā tiks izveidoti interaktīvi digitālā tūrisma produkti par zudušajiem kultūras mantojuma objektiem, uzlabojot digitālo pieejamību tūrisma galamērķiem 7 partneru teritorijās:

 • 4 objekti ar digitāliem 3D modeļiem ar iekļautiem animācijas un skaņas efektiem, digitālais stends ar interaktīvu spēli  Bauskas novadā,
 • 12 paplašinātās realitātes (AR) 3D stāstu pieturas par Čerkesas-Besparņa muižu,
 • mobilā aplikācija ar 3D realitāti Rokišķu muižas ansamblī, virtuālā pastaiga Rokišķos;
 • augumentētās realitātes produkti par Kokneses pilsdrupām, digitālais āra stends, radio gidi;
 • instalēti 7 interaktīvi stendi Akmenē; detalizēta 3D spoka "Zilā lēdija" telpisks objekts Gārsenes muižas ģeolokāciju AR risinājumā, interaktīvā stenda iegāde, spēles izveide, audio gidi, apmeklētāju skaitītāji Gārsenes muižas apkārtnē;
 • digitālā projekcija uz klavierēm, atskaņojot 19. gs. mūziku Lielplatones muižā, interaktīvs “Loga” ekrāns Lielvircavas muižā.

Projekts pilnveidos un stiprinās tūrisma nozares digitālās prasmes un kompetences, organizējot apmācības un seminārus tiešsaistē un klātienē:

 • 2 tiešsaistes apmācības digitālo prasmju uzlabošanai (Zemgalē un Paņevežā)
 • 4 praktiskās apmācības digitālo prasmju uzlabošanai tūrisma objektu un produktu popularizēšanai (Bauskā un Jēkabpilī, Rokišķos un Paņevežā)
 • 2 tiešsaistes apmācības par sociālo pieejamību digitālajā vidē (Zemgalē un Šauļos)
 • 2 semināri par digitālajiem risinājumiem ieejas maksu iekasēšanai (Jelgavā un Akmenē)
 • 3 vietējie semināri par digitālo tehnoloģiju risinājumi un inovācijas (Bauskā, Aizkrauklē un Akmenē).

Daloties labās prakses piemēros digitālo risinājumu izveidē partneru teritorijās projektā, tiks organizētas 4 pieredzes apmaiņas vizītes Bauskas novadā un Jēkabpils novadā, Paņevežā un Rokišķos, kur partneru tūrisma nozares pārstāvjiem būs iespēja iegūt plašāku redzējumu par izstrādāto tūrisma produktiem, digitālā tūrisma piedāvājumu, vēsturisko objektu attīstību un iekļaušanu tūrismā, kā arī tūrisma objektu sociālās iekļaušanas pasākumiem.

Projektā izveidos kopēju tūrisma maršrutu ar iespēju iepazīties ar zudušiem kultūras mantojuma objektiem, kas piedāvā unikālu pieredzi, kas būs pieejams kā drukāta karte LV, LT, ENG valodās.

Veicinot jauno tūrisma produktu un maršruta atpazīstamību un jaunās tūrisma kartes popularizēšanu, tiks organizēti partneru jaunieviesto digitālo risinājumu atklāšanas pasākumi, kopīgs apceļošanas konkurss Zemgalē un Lietuvas partneru teritorijā. 4 publicitātes kampaņas Zemgalē, Paņevežā, Rokišķos un Akmenē un 2 vizītes žurnālistiem, blogeriem, gidiem Zemgalē un Paņevežā.

Projekta kopējais finansējums ir 752 295,17 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 601 836,13 EUR.

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 153 395,00 EUR

Projektu līdzfinansē

Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

Projekts programmas tīmekļvietnē.

Oficiālā ES tīmekļvietne.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Liene Paukšte-Uzula

Vecākā projektu vadītāja
liene.paukste.uzula [at] aizkraukle.lv