Statuss:
Īstenošanā
Interreg

Projekta numurs

LL-00134

Projekta programma

Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

Projekta nosaukums

"Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas un Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos uzņēmējus un kopienas"

Projekta akronīms, saīsinājums

“WaterTour”

Projekta īstenošanas laiks

2024. gada 1. februāris – 2026. gada 31. janvāris

Vadošais partneris

Aukštaitijas aizsargāto teritoriju direkcija

Projekta partneri

  • Aukštaitijas nacionālā parka un Labanoras reģionālā parka direkcija
  • Jēkabpils novada pašvaldība
  • Zemgales plānošanas reģions
  • Aizkraukles novada pašvaldība

Projekta mērķis

Projekta “WaterTour” mērķis ir izveidot kopīgu ūdenstūrisma maršrutu, atklājot upju un ezeru potenciālu Aukštaitijas un Zemgales reģionos.

Projekta apraksts

Veicinot ilgtspējīga ūdenstūrisma principus, projekta partneri izveidos visaptverošu tūrisma maršrutu, kas ietvers ne tikai tūrismam nepieciešamo infrastruktūru, bet arī apskates objektus, ceļotājiem nepieciešamos pakalpojumus un tūrisma informācijas centrus. Reaģējot uz pieaugošo pēcpandēmijas pieprasījumu pēc ceļojumiem dabā un pielāgotiem maršrutiem, projekta partneri uzlabos 12 ūdenstūrisma vietas: dokus, atpūtas zonas, pārvietojamās upju piestātnes, trošu prāmi u.c. Informatīvās zīmes palīdzēs tūristiem droši orientēties 12 vietās  Daugavā, Mēmelē (Nemunėlis), Dienvidsusējā, Šventojā, Aisetas ezerā, kā arī Zemgales reģionā (Latvija), Aukštaitijas reģionā (Lietuva), tostarp Labanoras, Gražutes, Anīkšču reģionālajos parkos un Biržu rajonā.

Lai  tūrisma maršruta sagatavošanā iesaistītu plašāku interesentu loku, tiks organizētas tikšanās ar partneriem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kā arī starptautiskā konference. Sabiedrība tiks iesaistīta publiskajos pasākumos, laivošanas maratonā, smaiļošanas tūrēs un citos pasākumos.

Ūdenstūrisma maršruta izveide un ar to saistītie informatīvie materiāli un kartes piesaistīs vairāk apmeklētāju pierobežas reģionam, vienlaikus radot iespējas vietējām kopienām, uzņēmumiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Projektā paredzētās aktivitātes Aizkraukles novada pašvaldībai

  • Piecu pontonu laivu piestātņu izvietošana pie Mēmeles un Dienvidsusējas upēm;
  • Piecu teritoriju labiekārtošana pie Mēmeles un Dienvidsusējas upēm, izvietojot lapenes un pārģērbšanās kabīnes;
  • Laivošanas maršrutu un karšu izstrāde Mēmeles, Dienvidsusējas un Daugavas upēm;
  • Laivas brauciens pa Daugavu sabiedrībai un projekta partneriem;
  • Darbnīcas ar projekta partneriem, lai izstrādātu vienotu laivošanas maršrutu pārrobežu līmenī.

Projekta kopējais finansējums ir 706 547,29 eiro.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas reģionālā attīstības fonda ir 565 237,82 eiro.

Aizkraukles novada pašvaldības apgūtais finansējums projektā 93 373,12 eiro.

No kuriem 80 % ir ERAF: 74 698,49 eiro.

Projekts oficiālajā tīmekļvietnē.

Pontonu laipa Neretā