Pontonu laipa Neretā

Lai pilnveidotu iedzīvotāju atpūtas iespējas un veicinātu ūdenstūrismu, Neretas apvienības teritorijā pie Mēmeles un Dienvidsusējas izveidotas piecas pontonu laivu piestātnes.

Aizkraukles novada pašvaldība Eiropas Savienības Kohēzijas fonda Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2021.‒2027. gadam projektā “Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas un Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos uzņēmējus un kopienas” (saīsinātais projekta nosaukums ‒ “WaterTour”) ir izvietojusi pontonu laipas piecos punktos Neretas apvienības teritorijā:

četrās vietās pie Dienvidsusējas upes:

Neretas apvienības pārvaldes vadītājs Juris Gorbačovs stāsta, ka pontonu laipas izvietotas vietās, kur var ne tikai peldēties un laivot, bet arī baudīt skaistus, gleznainus dabas skatus, lauku idilli, lielākoties tās ir iedzīvotāju iecienītas peldēšanās vietas. Laipu garums ir no sešiem līdz desmit metriem, pie katras ir arī kāpnes peldētājiem un vairāki metāla riņķi laivu pietauvošanai. Daudzi peldētāji un aktīvie laivotāji jau atzinīgi novērtējuši pontonu laipas, arī biedrības “Sēlijas laivas” pārstāvji. Pārvaldes vadītājs aicina saudzēt laipas, kā arī rīkoties pēc principa “Ko atnesi, to aiznes!”, lai apkārtne būtu sakopta.

Šajā projektā Aizkraukles novada pašvaldība plāno visās piecās vietās izvietot arī lapenes un pārģērbšanās kabīnes, tajā skaitā divos punktos ‒ atpūtas vietā “Pie pūcītes” un pie Ērberģes muižas ‒ tās iecerēts uzstādīt līdz jūlija beigām. Tiek plānots arī izveidot Mēmeles, Dienvidsusējas un Daugavas laivošanas maršrutus un kartes, sarīkot laivu braucienu pa Daugavu sabiedrībai un projekta partneriem, kā arī noorganizēt radošās darbnīcas ar projekta partneriem, lai izstrādātu vienotu laivošanas maršrutu pārrobežu līmenī.

Projekts LL-00134 “Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas un Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos uzņēmējus un kopienas” tiek īstenots no 2024. gada 1. februāra līdz 2026. gada 31. janvārim. Projekta partneri: Aukštaitijas aizsargāto teritoriju direkcija (vadošais projekta partneris), Labanoras reģionālā parka direkcija (Lietuva), Aizkraukles un Jēkabpils novada pašvaldības, Zemgales plānošanas reģions.

Projekta mērķis ir palielināt pieejamo ūdens platību skaitu ūdenstūrismam Lietuvas un Latvijas pārrobežu reģionā, attīstot ūdenstūrisma infrastruktūru un izveidojot kopīgu ūdenstūrisma maršrutu, tā atklājot upju un ezeru potenciālu Aukštaitijas un Zemgales reģionos.

Lai tūrisma maršruta sagatavošanā iesaistītu plašāku interesentu loku, paredzētas tikšanās ar partneriem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kā arī tiks organizētas darba grupas ar vietējiem uzņēmējiem, lai uzklausītu viņu viedokli maršrutu un karšu izveidē. Lai uzlabotu ūdenstūrisma pakalpojumus, papildus tiks veidotas apmācības vietējiem tūrisma speciālistiem par aktualitātēm ūdenstūrismā, mārketinga un kvalitātes faktoriem un labās prakses piemēriem nozarē, kā arī starptautiska konference. Sabiedrība tiks iesaistīta publiskajos pasākumos, laivošanas maratonā, smaiļošanas tūrēs un citos pasākumos.

Ūdenstūrisma maršruta izveide un ar to saistītie informatīvie materiāli un kartes piesaistīs vairāk apmeklētāju pierobežas reģionam, vienlaikus radot iespējas vietējām kopienām, uzņēmumiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Projekta kopējais finansējums ‒ 706 547,29 eiro. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) ‒ 565 237,82 eiro. Aizkraukles novada pašvaldības finansējums projektā ‒ 93 373,12 eiro, no kuriem 80 procenti jeb 74 698,49 eiro ir ERAF finansējums. Projekta oficiālā tīmekļvietne.

izvietotās laipas
Interreg