Statuss:
Noslēdzies
eraf logo

Projektu “Paplašini robežas” finansēja Eiropas Savienība saistībāar programmu “Eiropa pilsoņiem”

Piemērojams 2. virziens, 2.1. Pasākums „Pilsētu sadraudzība”

Dalība: projekts ļāva pulcēt 467 iedzīvotājus, no kuriem 221 bija no Aizkraukles novada (Latvija), 180 - no Biržu rajona (Lietuva), 55 - no Krāslavas novada (Latvija), 5 - no Kiškunhalašas pilsētas (Ungārija), 2 - no Tčevas (Polija), 4 - no Epšteinas pilsētas (Vācija), 4 – no Šarkovščinas rajona (Baltkrievija), 4 – no Slavutičas pilsētas (Ukraina).

Vieta/datumi: Tikšanās notika Krāslavā (Latvija) no 2019.gada 28.maija līdz 2019.gada 31.maijam un turpinājās līdz 2019.gada 2.jūnijam Aizkrauklē.

Īss apraksts:

Krāslavā pavadītajās dienās tika izzināta valstu kultūras, saliedētas komandas un darba grupas, prezentēti īstenotie projekti un stāstīta sava pieredze apgūstot un realizējos Eiropas Savienības projektus, darba grupas strādāja pie tuvāko 5 gadu sadarbības plāna izstrādes kultūrā, sportā, izglītībā un darbā ar jauniešiem, notika semināri par “Erasmus+”, "Eiropa pilsoņiem" un "Radošā Eiropa" semināriem, kā arī pieredzes apmaiņa realizējot projektos šajās programmās. Notika arī iepazīšanās ar Latgales un Latvijas kultūru ar ēdieniem, dejām, rotaļām un dziesmām. Kā arī visi projekta dalībnieki devās ekskursijā pa Krāslavu.

Aizkrauklē pavadītās dienas bija veltītas izstādei "Atgriešanās Eiropā" un Aizkraukles un Biržu draudzības15 gadu jubilejai, kuras laikā Aizkrauklē uzstājās vietējie pašdarbības kolektīvi un viesi no Biržiem, kā arī tika parakstīts sadarbības līgums starp Aizkraukles un Biržu muzejiem. Kā arī visiem viesiem bija iespēja apmeklēt Aizkraukles sporta centru, izglītības iestādes, biblotēku, kultūras namu, izstādi “Padomju gadi”, Pļaviņu hidroelektrostaciju.

Piemērojams 2. virziens, 2.2 Pasākums „Pilsētu tīkli”

2.3. Pasākums „Pilsoniskās sabiedrības projekti”

1. virziens „Eiropas vēstures piemiņas saglabāšana”

Saistībā ar šo projektu tika īstenoti 19 pasākumi:

1. pasākuma cikls - “Sadraudzības diena”

Dalība: Pasākums ļāva pulcēt 94 iedzīvotājus, no kuriem 12 bija no Aizkraukles novada (Latvija), 8 – no Biržu rajona (Lietuva), 55 – no Krāslavas novada (Latvija), 5 – no Kiškunhalašas pilsētas (Ungārija), 2 – no Tčevas (Polija), 4 – no Epšteinas pilsētas (Vācija), 4 – no Šarkovščinas rajona (Baltkrievija), 4 – no Slavutičas pilsētas (Ukraina).

Vieta/datums: pasākums notika Krāslavā (Latvijā) 2019.gada 29.maijā

Īss apraksts: Diena iesākās ar kopīgu rīta rosmi, kuru vadīja sertificēts sporta speciālists. Iesaistītās valstis prezentēja sevi un savus projektus, kurus realizējuši ar Eiropas Savienības atbalstu. Tika izveidotas komandas pa darbības jomām (sports, kultūra, izglītība, darbs ar jauniešiem), kuras sākotnēji piedalijās saliedēšanas aktivitātēs, lai kvalitātīvāk varētu strādāt pie 5 gadu sadarbības plāna izstrādes un prezentēšanas. Diena noslēdzās ar sadraudzības vakaru, kurā ar spēļu, dziesmu, deju un ēdienu starpniecību projekta partneri tika iepazīstināti ar Latvijas un Latgales kultūru.

2. pasākuma cikls – “Semināri par programmām “Erasmus+”, "Eiropa pilsoņiem" un "Radošā Eiropa" teorijā un praksē veidojot piecgades plānu

Dalība: Pasākums ļāva pulcēt 51 iedzīvotājus, no kuriem 12 bija no Aizkraukles novada (Latvija), 8 – no Biržu rajona (Lietuva), 10 – no Krāslavas novada (Latvija), 5 – no Kiškunhalašas pilsētas (Ungārija), 2 – no Tčevas (Polija), 4 – no Epšteinas pilsētas (Vācija), 4 – no Šarkovščinas rajona (Baltkrievija), 4 – no Slavutičas pilsētas (Ukraina), 2 – pārstāvji no Eiropas Savienības programmām no Rīgas (Latvija).

Vieta/datums: pasākums notika Krāslavā (Latvijā) 2019.gada 30.maijā

Īss apraksts: Diena iesākās ar kopīgu rīta rosmi, kuru vadīja sertificēts sporta speciālists. Pirmajā dienas daļā notika informatīvie semināri par Eiropas Savienības programmām “Erasmus+”, “Eiropa pilsoņiem” un “Radošā Eiropa”, kuras vadīja šo programmu pārstāvniecības speciālisti Latvijā. Semināru laikā, dalībnieki iesiastījās diskusijās un dalījās pieredzē par realizētajiem projektiem. Dienas otrajā pusē, jau iepriekš izveidotajās darbs grupās (4 grupās “sports”, “kultūra”, “izglītība”, “jaunatne”), notika darbs pie ideju ģenerēšanas, apkopošanas un 5 gadu sadarbības stratēģijas. Diena noslēdzās ar sadraudzības vakaru, kurā katras dalībvalsts pārstāvji iepazīstināja ar savu kultūru un tradīcijām.

3. pasākuma cikls – “Iepazīsti Krāslavu!”

Dalība: Pasākums ļāva pulcēt 59 iedzīvotājus, no kuriem 12 bija no Aizkraukles novada (Latvija), 8 – no Biržu rajona (Lietuva), 10 – no Krāslavas novada (Latvija), 5 – no Kiškunhalašas pilsētas (Ungārija), 2 – no Tčevas (Polija), 4 – no Epšteinas pilsētas (Vācija), 4 – no Šarkovščinas rajona (Baltkrievija), 4 – no Slavutičas pilsētas (Ukraina), 10 – pārstāvji no Krāslvas Tūrisma centra un Krāslavas pašvaldības (Latvija).

Vieta/datums: pasākums notika Krāslavā (Latvijā) 2019.gada 31.maijā

Īss apraksts: Diena iesākās ar kopīgu rīta rosmi, kuru vadīja sertificēts sporta speciālists. Projekta pirmās daļas kopsavilkums un secinājumi par iegūto. Dienas gaitā notika vairākas ekskursijas gidu pavadība, kuru laikā bija iespēja apskatīt un uzzināt vairāk par tādām vietām kā Krāslavas Svētā Ludviga Romas katoļu baznīca, Krāslavas pils, Krāslvas vēstures un mākslas muzejs, Priedaines skatu tornis, kā arī ievērojamāko un ainaviskāko Krāslvas pilsētas vietu apskate.

4. pasākuma cikls – “Atgriešanās Eiropā”

Dalība: projekts ļāva pulcēt 467 iedzīvotājus, no kuriem 221 bija no Aizkraukles novada (Latvija), 180 - no Biržu rajona (Lietuva), 55 - no Krāslavas novada (Latvija), 5 - no Kiškunhalašas pilsētas (Ungārija), 2 - no Tčevas (Polija), 4 - no Epšteinas pilsētas (Vācija), 4 – no Šarkovščinas rajona (Baltkrievija), 4 – no Slavutičas pilsētas (Ukraina).

Vieta/datums: pasākums notika Aizkrauklē (Latvijā) 2019.gada 1.jūnijs

Īss apraksts: Radošā nedēļa noslēdzas ar krāšņu “Vasaras sezonas atklāšanas festivālu” Aizkrauklē. Projekta “Paplašini robežas” galvenās tēmas bija saistītas ar Aizkraukles un Biržu draudzības 15 gadu jubileju, kā arī aizritējuši 15 gadi, kopš esam Eiropas Savienībā. Atzīmējot šos notikumus, pilsētas centrālajā laukumā notika Biržu un Aizkraukles tautas mākslas kolektīvu koncerts, kurā piedalījās apmēram 180 dalībnieku. Atklāšanā tika pacelts Biržu pilsētas karogs, un pirmo reizi pie mums viesojās Biržu jaunais mērs Vitas Jareckas. Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs uzrunāja klātesošos četrās valodās un katras delegācijas vadītājs sveica svētku viesus. Todien Aizkrauklē atklāja divas izstādes. Centrālajā laukumā bija skatāma informatīva izstāde “15 gadi Eiropas Savienībā”, kura uzskatāmi parādīja ieguvumus būšanai Eiropas Savienība no projektā iesaistīto dalībvalstu redzējuma. Savukārt muzejā Kalna Ziedos atklāja Biržu mākslas skolas audzēkņu darbi. Muzeja todien parakstīja arī Aizkraukles un Biržu muzeju sadarbības līgumu. Aizkraukles viesi apmeklēja arī kultūras namu, Interešu izglītības centru, muzejus, sporta centru, Pļaviņu HES un bibliotēku.

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv