Statuss:
Īstenošanā
ESF
projekta logo

Aizkraukles novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, pilotprojekta īstenošanas laiks 02.11.2020. – 31.10.2023.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Ģimenes asistenta pakalpojums ir pakalpojums personai vai ģimenei, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā, dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ, ir apgrūtinātas. Tādējādi pakalpojuma mērķis ir uzlabot klienta (personas/ ģimenes), kurš saņem pakalpojumu, spējas sociāli funkcionēt, un risināt savas sociālās vajadzības, proti, atrast darbu, kārtot sadzīvi, rūpēties par savu mājokli, ģimenes locekļiem, savu un ģimenes locekļu veselību, kā rezultātā uzlabotos gan personas, gan viņa ģimenes locekļu dzīves kvalitāte un spēja iekļauties sabiedrībā. Pakalpojuma ietvaros tiek veicināta sociālo prasmju apguve, pilnveide un apgūto prasmju nostiprināšana, nodrošinot individuālu konsultatīvu, praktisku, izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē.

Aizkraukles novada pašvaldībā projekta ietvaros šādu pakalpojumu nodrošina 3 ģimenes asistenti. Šobrīd ģimenes asistenta pakalpojumu novadā saņem 21 ģimene (kopā 78 personas). Ar katru ģimeni darbs notiek ne mazāk par divām reizēm nedēļā, ir ģimenes, kurām ģimenes asistenta palīdzība nepieciešama arī trīs un vairāk reizes nedēļā.

 

Papildu informācija -  ģimenes asistentu dienasgrāmatu stāsti:

Edvarts Pāvulēns

Vadītājs - Apmeklētājus pieņem Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, 29. kab. pirmdienās plkst. 14.00–18.00
edvarts.pavulens [at] aizkraukle.lv