Statuss:
Īstenošanā
ESF
Eiropas Sociālā fonda logo

Projekta Nr. un nosaukums

Nr.9.2.4.2/16/I/023

"Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā”

Fonda nosaukums

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Atbalsta pasākums

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības” 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” riskam pakļautajiem iedzīvotājiem

Īstenošanas laiks

15.05.2017. – 31.12.2019.

Īstenošanas vieta

Aizkraukles novads

Projekta mērķis

Projekta mērķis – uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aizkraukles novada pašvaldības iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Aktivitātes

Projektā paredzēts:

1. Slimību profilakses pasākumu organizēšana-Onkoloģijas profilakses, Sirds un asinsvadu veselības profilakses un atkarību profilakses pasākumi.

2. Veselības veicināšanas pasākumu organizēšana: – radošās nodarbības bērniem, nūjošanas nodarbības, kustību un mākslu terapija, veselīga uztura paradumu veicināšanas apmācības un garīgas veselības izglītojošas teorētiskas un praktiskas nodarbības.

Kopējās projekta izmaksas

(EUR) 96 267.00

ESF līdzfinansējums

(EUR) 81 826.95

Valsts budžeta finansējums

(EUR) 14 440.05

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv