Statuss:
Noslēdzies
eraf logo

Projekta nosaukums

Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Aizkraukles novadā

Projekta numurs

8.1.2.0/18/I/005

Mērķis

Izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu optimizācijas procesā izveidotajā Aizkraukles novada vidusskolā. To sasniedz, uzlabojot vispārējās izglītības iestādes mācību vides kvalitāti. Šim nolūkam plānots uzbūvēt mācību korpusu pie skolas ēkas Draudzības krastmalā 5, kas nodrošinās kvalitatīvu mācību procesa īstenošanu un ergonomiskas mācību vides izveidi (arī personām ar kustību traucējumiem). Datortīkla un datorklašu izbūve, nodrošinās mācību vides modernizēšanu, uzsākot realizēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības mācību satura reformu.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pabeigta Aizkraukles novada skolu tīkla optimizācija, izglītojamie varēs mācīsies divās ēkās - Lāčplēša ielā 21 un Draudzības krastmalā 5. Uzbūvējot piebūvi mācību korpusam pie skolas ēkas Draudzības krastmalā 5, būs iespējama skolēniem no Rūpniecības ielas 10, kas atrodas pilsētas industriālajā teritorijā, un skolas telpas ir tikai pielāgotas izglītības procesa nodrošināšanai, bet neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz izglītības iestāžu telpām, pāriet uz skolas ēku Draudzības krastmalā 5. Tā tiks nodrošināta visu 1.-4.klašu skolēnu (šobrīd mācās 218) izglītošana vienā skolas ēkā.

Projekta vadību veiks pašvaldības darbinieki, nepiesaistot projekta līdzekļus, to nodrošinās pašvaldības budžets. Pašvaldība veiksmīgi ir realizējusi vairākus ES projektus, un darbiniekiem ir pieredze projektu realizācijā. Lai realizētu projektu ir pietiekama materiāltehniskā bāze.

Projekta vadības grupa

projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, projekta grāmatvedis. Projekta virsvadību veiks domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētaja vietnieks un pašvaldības izpilddirektors. 

Projektu paredzēts finansēt no pašvaldības, aizņēmuma, avansa un starpposmu maksājumu līdzekļiem.

Projekta kopējās izmaksas

3 202 497,76 EUR

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms sastāda

1 564 280 EUR

Pašvaldības finansējums 

998 908,32 EUR

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

332 969,44 EUR

Projekta īstenošanas ilgums

2018. gada maija līdz 2020. gada septembrim

Dzintars Grundšteins

Nodaļas vadītāja vietnieks
dzintars.grundsteins [at] aizkraukle.lv