SIA "Vidusdaugavas SPAAO" ēka

Tīmekļa vietne: https://www.spaao.lv/


Pamatkapitāla lielums: EUR 41 910
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 31%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš