Ēka, kuras vienā pusē šobrīd atrodas Sērenes tautas nams, bet otrā darbojas bibliotēka, ir celta 1908. gadā un kalpojusi kā krogs. 1. Pasaules kara laikā tā tikusi nopostīta, bet pēc tam atkal atjaunota kā tautas nams.
Kolhoza laikos pusi no ēkas iekārtoja kā kolhoza kantori un atlikušajās telpās tika izvietota arī bibliotēka.
Tautas nama funkcijas, protams, ēka pilda vēl joprojām.