Sieviešu koris „Loreleja”

Pļaviņu kora pirmsākumi datēti 1888. gadā Stukmaņos.

20. gs. kora darbības gadi bijuši bagāti ar koncertiem pašu mājās un Latvijā, arī ārpus republikas robežām - Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā. Gūtas godalgotas vietas konkursos un festivālos.

No 2001. gada gadsimtiem auklēto kora dziedāšanas tradīciju novadā turpina saglabāt un kopt sieviešu koris „Loreleja”. Koris aktīvi iesaistās Pļaviņu pilsētas, novada un valsts kultūras dzīvē. Kolektīvs vairākkārt saņēmis augstākos novērtējumus valsts mēroga skatēs un šie sasniegumi ierindojuši kori Latvijas labāko sieviešu koru skaitā. Sniegtas koncertprogrammas Polijā, Horvātijā, Dānijā, Ukrainā, Lietuvā. 2017. gadā koris saņēma sudraba balvu Internacionālajā koru festivālā „Mundus Cantat Sopot 2017” Sopotā Polijā.

Kora repertuārā ir daudz, dažāda rakstura dziesmu, sākot no vecklasikas līdz mūsdienu komponistu kora dziesmām, garīgais repertuārs un arī jautras sadzīves apdziedāšanas un galdadziesmas.

 

Kolektīva mēģinājumi notiek Pļaviņu kultūras centrā: otrdienās, ceturtdienās plkst. 19.00.

Diriģente:  Diāna Austra Vaice
Kormeistare, koncertmeistare

Sigita Vilkaplātere