Dienas centra funkcijas ir nodrošināt aprūpi un iespēju iesaistīties fiziskās un garīgās aktivitātēs personām ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju.

Papildus Skrīveru dienas aprūpes centrā tiek organizētas nodarbības pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem, arī jaunajiem vecākiem. Dienas centrā ik dienas laipni tiek gaidīts ikviens, kurš vēlas pilnveidot savas zināšanas un prasmes, gūt atbalstu, atrast domubiedrus un realizēt interesantas idejas.

Skrīveru dienas aprūpes centrs

skriverudac [at] aizkraukle.lv