Iestādi apmeklē bērni vecumā no 1,5 līdz 6 (7) gadiem

Programmas:

  • Vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 11 11

Pēc nepieciešamības bērniem tiek nodrošinātas individuālās nodarbības pie logopēda un izglītības psihologa.