Sociālās aprūpes centrs "Nereta"

ina.riekstina [at] aizkraukle.lv

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

Sociālās aprūpes centrs “Nereta” ir Aizkraukles novada pašvaldības iestāde, kura izveidota 2009. gada 1. septembrī. Iestādes mērķis - sniegt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Sociālās aprūpes centrs “NERETA” ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Mēs Jums palīdzēsim, ja nevarat vairs aprūpēt sevi vai savus piederīgos.

Ilglaicīgā sociāļā aprūpe

Gadījumos, kad cilvēks vecuma vai veselības dēļ nespēja sevi aprūpēt un piederīgie nevar sniegt savam tuviniekam mājas aprūpi, piedāvājam ilgstošu sociālās aprūpes pakalpojumu.

Mēs piedāvājam:

 • dzīvošanu vienvietīgās, divvietīgās un trīsvietīgās labiekārtotās istabiņās;
 • pastaigām plašu, tīru un sakoptu teritoriju;
 • saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
 • kultūras un atpūtas pasākumus;
 • garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.

Mēs nodrošinām:

 • diennakts sociālo aprūpi;
 • ēdināšanu, ņemot vērā klienta vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli;
 • nepieciešamos palīglīdzekļus;
 • inkontinences līdzekļus un higiēnas preces;
 • ģimenes ārsta un kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzību;
 • telpām un āra apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus.

Plānotais vietu skaits Neretas sociālās aprūpes centrā 2022. gadā - 34.

Piesakoties uz šo pakalpojumu nepieciešami sekojoši dokumenti:

 • pase;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments (ja ir);
 • VSAA izziņas per pensiju/pabalstu apmēru;
 • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta( forma Nr. 072);
 • sociālā dienesta lēmums par apmaksas kārtību/ piederīgo iesniegums;
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte.

Īslaicīga sociālā aprūpe

Ja vēlaties doties ceļojumā vai komandējumā un šajā laikā nevarat nodrošināt mājas aprūpi savam tuviniekam, mēs pieskatīsim un parūpēsimies par Jūsu piederīgo.

Ja Jums vai Jūsu piederīgajam pēc saslimšanas ir nepieciešama sociālā aprūpe, līdz pilnībā tiks atgūtas pašaprūpes spējas, piedāvājam īslaicīgo sociālās aprūpes pakalpojumus (sākot no 1 diennakts).

Piesakoties uz šo pakalpojumu nepieciešami sekojoši dokumenti:

 • medicīniskā izziņa;
 • pase.

Samaksas apmērs

No 2023. gada 1. aprīļa Sociālās aprūpes centrā “NERETA” viena klienta uzturēšanās maksa diennaktī ir EUR 28.50 EUR

Pamatojums:

Aizkraukles novada domes 16.03.2023. gada sēdes lēmums Nr.199 “Par Sociālās aprūpes centra “NERETA” sniegto pakalpojumu izmaksām”, sēdes protokols Nr.4., 65.p.

Klienta pensija (vai valsts sociālais pabalsts) 85% tiek ieskaitīti pakalpojuma sniedzējam par sniegto pakalpojumu. Starpību, kuru nesedz no pensijas (vai valsts sociālā pabalsta) par sniegto pakalpojumu, apmaksā klienta apgādnieks vai pašvaldība.