Kontakti

anita.luckane [at] aizkraukle.lv

Darbinieki

Valdis Padoms

Komisijas priekšsēdētājs
valdis.padoms [at] aizkraukle.lv

Dāvis Kalniņš

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
davis.kalnins [at] aizkraukle.lv

Žanna Miezīte

Komisijas locekle
zanna.miezite [at] aizkraukle.lv

Guntis Rūze

Komisijas loceklis
anita.luckane [at] aizkraukle.lv

Jānis Eiduks

Komisijas loceklis
janis.eiduks [at] aizkraukle.lv

Andis Grincevičs

Komisijas loceklis
anita.luckane [at] aizkraukle.lv

Kaspars Židovs

Komisijas loceklis
kaspars.zidovs [at] aizkraukle.lv

Anita Luckāne

Komisijas sekretāre
anita.luckane [at] aizkraukle.lv

 

Aizkraukles novada Sporta komisija ir izveidota sabiedriska institūcija, lai novadā sporta un fiziskās kultūras pasākumus plānotu un īstenotu dzīvē kompleksi, apvienojot iedzīvotāju saturīgu brīvā laika izmantošanu ar treniņu darbu atsevišķos sporta veidos, sporta pasākumu organizēšanu novadā, kuros interesi rod gan dalībnieki, gan pārējie novada iedzīvotāji.

Komisijas galvenie uzdevumi:

  • izskata un iesniedz izskatīšanai Domei un tās komitejām novada sporta organizatoru gada galveno novada sporta pasākumu plānu un izmaksu tāmes, atskaitās Domei par darbu.
  • Izstrādā sporta politiku Aizkraukles novadā.
  • Izstrādā kritērijus pēc kādiem principiem piešķir līdzekļus sportistiem, sporta komandām, sporta klubiem un biedrībām.
  • Komisija atbalsta un koordinē darbu starp novada sporta klubiem un sekcijām, saskaņojot to rīkoto lielāko sporta pasākumu laikus, vietas un sniedzot iespējamo palīdzību, tā atbalsta jaunu sporta klubu veidošanu.
  • Komisija veido saikni starp pašvaldību un novada uzņēmējiem kopīgu sporta projektu realizācijā.
  • Komisija savā darbā cieši sadarbojas ar citām sporta institūcijām, sporta klubiem, mācību iestādēm, sporta bāzēm, citu pašvaldību sporta organizatoriem.

Komisijas sekretāre ir Anita Luckāne.