Kontakti

lora.lazdane [at] aizkraukle.lv

Darbinieki

Ligita Kronentāle

Komisijas priekšsēdētāja
ligita.kronentale [at] aizkraukle.lv

Gunita Majore

Komisijas priekšsēdētāja vietniece
gunita.majore [at] aizkraukle.lv

Sanita Grabāne

Komisijas locekle
sanita.grabane [at] aizkraukle.lv

Līga Uzulniece

Komisijas locekle
liga.uzulniece [at] aizkraukle.lv

Lora Lazdāne

Komisijas sekretāre
lora.lazdane [at] aizkraukle.lv

Juris Zirnis

Komisijas loceklis
juris.zirnis [at] aizkraukle.lv

Komisija izvērtē iesniegumus un pieņem lēmumus rūpnieciskās zvejas tiesību nomai pašpatēriņa zvejai vai komercdarbībai iekšējos ūdeņos – Pļaviņu ūdenskrātuvē  un Daugavas upē (lejpus HES), Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā ar zvejas  murdu, slēdz nomas līgumus un izsniedz licences komercdarbībai un pašpatēriņa zvejai.

Komisija pieņem lēmumus par sekojošo:

  • zvejas tiesību piešķiršanai, nomas līgumu slēgšanai pašpatēriņa zvejai vai komercdarbībai iekšējos ūdeņos –Pļaviņu ūdenskrātuvē un Daugavas upē (lejpus HES), Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā;
  • licences izsniegšanai komerczvejai un pašpatēriņa zvejai ar zvejas rīku- murdu;
  • ierosina rīkot izsoli komerczvejai vai pašpatēriņa zvejai;
  • zvejas nomas tiesību atteikumu;
  • zvejas nomas tiesību un licences anulēšanu;
  • akceptē licences dublikātu  izsniegšanu;
  • akceptē grozījumu izdarīšanu izsniegtajā licencē;
  • ierosina grozījumu izdarīšanu noslēgtajos līgumos;
  • divas reizes gadā sagatavo un iesniedz atskaiti Lauku atbalsta dienestam, par zvejas tiesību nomas līgumiem un samaksu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Komisijas sekretāre ir Madara Skudra.