Kontakti

aigars.zimelis [at] aizkraukle.lv

Darbinieki

Aigars Zīmelis

Komisijas priekšsēdētājs
aigars.zimelis [at] aizkraukle.lv

Gita Židova

Komisijas priekšsēdētāja vietniece
gita.zidova [at] aizkraukle.lv

Zane Āriņa

komisijas locekle
zane.arina [at] aizkraukle.lv

Gunta Baiba

Komisijas locekle
gunta.baiba [at] aizkraukle.lv

Vija Liepiņa

Komisijas locekle
vija.liepina [at] aizkraukle.lv

Jana Kupča

Komisijas locekle
jana.kupca [at] aizkraukle.lv

Juris Zirnis

Komisijas loceklis
juris.zirnis [at] aizkraukle.lv

Signe Gaigalniece

Komisijas locekle
signe.gaigalniece [at] aizkraukle.lv

Rihards Trukša

Komisijas loceklis
rihards.truksa [at] aizkraukle.lv

Zeltīte Odiņa

Komisijas locekle
zeltite.odina [at] aizkraukle.lv

Līga Uzulniece

Komisijas locekle
liga.uzulniece [at] aizkraukle.lv

Ināra Gaile

Komisijas locekle
liga.ivanova [at] aizkraukle.lv

Gunita Skaistkalne

Komisijas locekle
gunita.skaistkalne [at] aizkraukle.lv

Līga Ivanova

Mājokļu speciāliste - komisijas sekretāre
liga.ivanova [at] aizkraukle.lv

Aizkraukles novada Dzīvokļu komisija izveidota, lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas par palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Komisija pieņem lēmumus par Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanu, kā arī izskata citus jautājumus nolikumā noteiktās kompetences ietvaros.

Komisijas sekretāre - Linda Raginska.