Kontakti

gunta.gravite [at] aizkraukle.lv

Darbinieki

Signe Gaigalniece

Komisijas priekšsēdētāja
signe.gaigalniece [at] aizkraukle.lv

Olga Leitlande

Komisijas priekšsēdētāja vietniece
olga.leitlande [at] aizkraukle.lv

Benita Peciņa

Komisijas locekle
benita.pecina [at] koknese.lv

Anita Skrejāne

Komisijas locekle
Epasts [at] nav.noradits

Alita Kluša

Komisijas locekle
alita.klusa [at] aizkraukle.lv

Saulcerīte Blūzmane

Komisijas locekle
saulcerite.bluzmane [at] aizkraukle.lv

Linda Raginska

Mājokļu speciāliste - komisijas sekretāre
linda.raginska [at] aizkraukle.lv