Kontakti

komunalie [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

1905. gada iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, LV - 5113

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” SEB bankas rekvizīti maksājumiem

Saņēmēja nosaukums:
SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
48703001147
Bankas konts:
LV21 UNLA 0050 0015 8787 8
Bankas nosaukums:
AS SEB banka
Bankas kods:
UNLALV2X
Papildinformācija
:
Veicot apmaksu jānorāda pakalpojuma saņemšanas adrese!

SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" Citadeles bankas rekvizīti maksājumiem

Saņēmēja nosaukums:
SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
48703001147
Bankas konts:
LV86 PARX 0015 3364 5000 1
Bankas nosaukums:
AS Citadele banka
Bankas kods:
PARXLV22
Papildinformācija
:
Veicot apmaksu jānorāda pakalpojuma saņemšanas adrese!

Darbinieki

Ziedonis Vilde

Valdes loceklis
ziedonis.vilde [at] aizkraukle.lv

Lietvedība +371 65161838

Grāmatvedība +371 65161777

Parādu piedziņa +371 26950555

Dežūrsantehniķis +371 29904196