Mēnešalga:
saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Bebru pagasts

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Bebru pamatskola

reģ. Nr. 4512900987

aicina darbā

angļu valodas skolotāju

uz nenoteiktu laiku ar 2024. gada 1. septembri.

Darba vieta: Bebru pamatskola, Vecbebri, Bebru pagasts,

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku

Kontaktstundu skaits: 23

Darba samaksa: saskaņā ar tarifikāciju, bet ne zemāka, kā noteikts Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 545 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Darba pienākumi:

 • ievērojot izglītojamo individuālas spējas, plānot un īstenot pedagoģisko procesu, tajā izmantojot daudzveidīgas mācību metodes;
 • veikt diferencētu un individuālu atbalstu izglītojamajiem mācību satura apguvē;
 • plānot un organizēt savu darbu atbilstoši iestādes mērķiem un uzdevumiem.

Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un kompetences pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • labas prasmes darbā ar IKT;
 • pozitīva un radoša attieksme pret darbu;
 • labas saskarsmes iemaņas;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (C1).

Piedāvājam:

 • pēc pārbaudes laika darba devēja apmaksātu veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālus un atbalstošus darba kolēģus.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. pretendenta pieteikuma vēstule un dzīvesgājuma apraksts (CV);
 2. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pretendentiem dokumentus nosūtīt uz e-pasta adresi: bebrupamatskola@aizkraukle.lv vai iesniegt Bebru pamatskolā: Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads. Pretendentiem jāpiesakās līdz 2024. gada 1. augustam.

Pretendentiem jāpiesakās līdz