Saite uz sēdes audioierakstu

Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
444
445
446
447  
449  
450
452
454
455
456
457
458  

 

459
461
462
464
465  
466
467  
468  
469
470
471
472
473
482
483
484
501
502
503
527