Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Darba kārtības punkts Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
364 1

Saistošie noteikumi Nr. 2022/16 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Aizkraukles novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

365 2

 

366 3

 

367 4
368 5

Nolikums Nr.2022/14 Aizkraukles novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisijas nolikums

 

369 6  
370 7
371 8  
372 9
373 10  
374 11  
375 12  
376 13  
377 14  
378 15  
379 16  
380 17  
381 18  
382 19  
383 20  
384 21  
385 22  
386 23  
387 24  
388 25  
389 26  
390 27
391 328  
392 29
393 30
394 31  
395 32  
396 33  
397 34  
398 35
399 36  
400 37  
401 38  
402 40  
403 41  
404 42
405 43  
406 44  
407 45  
408 46  
409 47  
410 48  
411 49  
412 50
413 51  
414 52  
415 55  
416 53  
417 54  
418 55

 

419 56  
420 57  
421 58  
422 59  
423 60  
424 61
425 62  
426 63  
427 64