Saite uz sēdes audioierakstu

Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Darba kārtības punkts Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
361 1    
362 2    
363 3    
364 4

Saistošie noteikumi Nr. 2022/16 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Aizkraukles novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

365 5  

 

 

366 6

 

     

 

367 7    
368 8    
369 9  
370 10
371 11  
372 12    
373 13  
374 14  
375 15  
376 16    
377 17    
378 18    
379 19    
380 20    
381 21    
382 22    
383 23  
384 24  
385 25  
386 26    
387 27    
388 28  
389 29    
390 30
391 31  
392 32
393 33
394 34    
395 35    
396 36  
397 37    
398 38
399 39  
400 40  
401 41    
402 42    
403 43  
404 44
405 45    
406 46    
407 47    
408 48    
409 49    
410 50    
411 51  
412 52
413 53  
414 54  
415 55  
416 56    
417 57    
418 58

 

419 59    
420 60    
421 61  
422 62    
423 63    
424 64
425 65    
426 66  
427 67