Amatierteātris „Aina”

Pļaviņu kultūras centra dramatiskais kolektīvs savu darbību sācis 1951. gadā ar J. Raiņa lugas „Pūt, vējiņi!” iestudējumu. Iestudējuma režisors Jānis Kalvītis.
Pļaviņu dramatiskā kolektīva veikums daudzajos darbības gados ir bagāts: ap simts lielāku un mazāku izrāžu. Iestudējumi guvuši ne tikai skatītāju atzinību, bet arī ieguvuši godalgotas vietas apriņķa un republikas mēroga dramatisko kolektīvu skatēs. 2009. gadā apstiprināts kolektīva nosaukums: amatierteātris „Aina”.

Kolektīva repertuārs ir daudzveidīgs. Iestudētas gan latviešu, gan ārzemju autoru lugas. Kolektīvam ir arī senas dzejas teātra tradīcijas. Ilgus gadu desmitus kolektīvu vadījusi režisore Aina Avena, no 2006. gada līdz 2018. režisore Anita Kokina.

 

Kolektīva mēģinājumi notiek Pļaviņu kultūras centrā: trešdienās plkst. 18.00.

Režisore: Zane Kažus