Aizkraukles novada pašvaldība aicina piedalīties cenu aptaujā "Mākslinieku plenēra Koknesē organizēšana un vadīšana" projekta Nr.LLI-474 "Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi" (Living Rivers) ietvaros.
Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022.gada 5.augustam plkst. 12.00

Aizkraukles novada pašvaldība aicina piedalīties cenu aptaujā "Mākslinieku plenēra Koknesē organizēšana un vadīšana" projekta Nr.LLI-474 "Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi" (Living Rivers) ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2022.gada 5.augusts plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Aizkraukles novada pašvaldības projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, e-pasts ieva.rusina@aizkraukle.lv

 

LAT_LIT_INTERREG_LOGO