Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas nodaļu nolikumi 

Nosaukums Lēmums Pielikumi
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dažādi nolikumi 

Nosaukums Pieņemts Pielikumi

17.11.2022

grozījumi 20.01.2022

Grozījums
30.06.2022.
21.07.2022.
17.11.2022  
15.12.2022  
19.01.2023  
19.01.2023

16.02.2023

1. pielikums. Pieteikuma veidlapa

2. pielikums. Biznesa idejas apraksts

3. pielikums. Naudas plūsma biznesa idejas īstenošanas diviem gadiem 

16.02.2023

 

Aizkraukles novada Jauniešu iniciatīvu konkursa Nolikums Nr.2023/5 16.03.2023

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums