Mērķis

Organizēt lietderīgu, pilnvērtīgu, radošu un interesantu brīvā laika pavadīšanu Jaunjelgavas pilsētas iedzīvotājiem.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN 21% (euro)

Cena ar PVN (euro)

Veļas mazgāšana*

1 cikls

4,11

0,86

4,97

Dušas pakalpojums (ne ilgāk par 40 minūtēm)*

1 reize

5,87

1,23

7.10