Mērķis

Organizēt lietderīgu, pilnvērtīgu, radošu un interesantu brīvā laika pavadīšanu Jaunjelgavas pilsētas iedzīvotājiem.