Aizkraukle Sabiedrība
apkures sezona

Ņemot vērā laika prognozes, SIA “Lauma A” plāno daudzdzīvokļu mājām apkuri pieslēgt no 9. oktobra. Dzīvokļu īpašnieki aptaujas veidā vai kopsapulcē var pieņemt lēmumu apkures sezonu sākt agrāk.

Ēku individuālie siltummezgli nodrošina iespēju siltumenerģiju patērēt tikai tad, ja ir noteikta āra gaisa temperatūra. Tai paaugstinoties, siltummezgli automātiski izslēgsies, un siltumenerģija netiks patērēta.

Pirms apkures sezonas ir veiktas dzīvojamo māju siltummezglu profilaktiskās apkopes un remontdarbi.

SIA “Aizkraukles siltums” piegādātās siltumenerģijas tarifs no 1. oktobra ir 64,66 EUR/MWh un PVN, bet no 1. novembra līdz 31. decembrim maksa būs 71,11 EUR/MWh un PVN.

Avārijas vai apkures sistēmas atgaisošanas gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt pa tālruni +371 22317367.

Andris Zābelis

Valdes loceklis
lauma [at] aizkraukle.lv