Aizkraukle Koknese Skrīveru pagasts Kultūra
koncerts

Ar skaistu, sirsnīgu pusotru stundu ilgu koncertu Aizkraukles Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu baznīcā izskanējis Garīgās mūzikas festivāls “Soli Deo Gloria” (tulkojumā no latīņu valodas “Slava vienīgajam Dievam”). Tajā piedalījās ap 200 bērnu, jauniešu un pieaugušo koru dziedātāju lielākoties no Aizkraukles novada un arī no Rēzeknes. 

Garīgās mūzikas festivālu “Soli Deo Gloria” rīkoja Aizkraukles novada Kultūras pārvalde un Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs sadarbībā ar festivāla idejas autoru kordiriģentu Eduardu Grāvīti, kolektīvu vadītājiem un katoļu draudzi. Festivāla tradīcija tika aizsākta 2017. gadā Kuldīgā pēc Eduarda Grāvīša iniciatīvas, toreiz un 2018. gadā Aizkrauklē notika starptautiski bērnu un jauniešu mūzikas festivāli ar ārvalstu kolektīvu piedalīšanos. Šoreiz trešais festivāls nebija starptautisks, mazinot organizatoru administratīvo slogu un paplašinot dalībnieku loku – iesaistot arī pieaugušos kordziedātājus. Festivāla mērķis ir ar mūzikas palīdzību nostiprināt tradicionālās garīgās vērtības – ticību, mīlestību, savstarpēju sapratni un iejūtību, veidot paaudžu saikni kordziedāšanas pēctecības turpināšanā.

Festivālā klausītāju sirdis iedziedāja, pieskandināja, iezvanīja P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas koris, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas zēnu vokālais ansamblis un 4. – 10. klašu koris (visus šos kolektīvus vada diriģente Silva Upeniece), Aizkraukles novada vidusskolas koris “De Cantare” un jauktais koris “Aizkraukle” (abus korus vada Eduards Grāvītis un kora “Aizkraukle” diriģente ir arī Lelde Kamzole-Gagaine), Kokneses Mūzikas skolas koris (diriģente Lelde Kamzole-Gagaine)  un vieskolektīvs — Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas bērnu koris (diriģente Irēna Ivanova).

Festivāla dalībnieki izpildīja Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa, Ulda Marhileviča, Ērika Ešenvalda, Lūcijas Garūtas, Ligitas Kursišas-Patašas, Valda Zilvera un citu komponistu garīgos skaņdarbus. Vispirms koncertēja skaitliski mazākie kolektīvi, pēc tam lielākie, pakāpeniski pieauga balsu skanējuma spēks, un koncerta noslēgumā baznīcas velves piepildīja visu kolektīvu kopkoris, izpildot komponista Andra Eniņa skaņdarbu “Mūsu Tēvs debesīs” un Valda Zilvera skaņdarbu – festivāla himnu “Soli Deo Gloria”.  Vairāki skaņdarbi skanēja komponista Valda Zilvera spēlēto klavieru pavadījumā, tajā skaitā viņš pavadīja paša sacerēto festivāla himnu, un noslēguma kopkora varenajā skanējumā varēja dzirdēt arī diriģentu balsis.

Eduards Grāvītis teic, ka šis koncerts pēc ilgāka klusuma perioda ir kā atspēriena punkts pirms šīgada Vispārējiem Latviešu dziesmu un Deju svētkiem. Koncertā galvenais bija dziedātprieks, apvienojot dažādu paaudžu dziedātājus, un pateicība Dievam par iespēju dzīvot tik skaistā zemē kā Latvija.

Aizkrauklē izskanējis garīgās mūzikas festivāls