atbalsta projektus

Aizkraukles novada dome četrām sabiedriskajām organizācijām no Aizkraukles, Kokneses, Pilskalnes, Vietalvas un iedzīvotāju grupai no Skrīveriem piešķīra finansējumu projektu īstenošanai no līdzekļiem, kas novada pašvaldības budžetā paredzēti sabiedrisko organizāciju un iedzīvotāju grupu ideju atbalstam.

Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrība “Felida” saņems 700 eiro projekta “Pasākumi dzīvnieku labturības nodrošināšanai, sabiedrības izglītošanai un biedrības darba popularizēšanai”. Projektā paredzēts pieredzes brauciens uz Priekuļu novada Virgas pagastu pie dzīvnieku aizsardzības biedrības “Liberta” pārstāvjiem, ielas kaķu aprūpētāju seminārs un atbalstītāju tikšanās biedrībā “Felida”. Biedrība turpinās un uzsāks arī jaunu sadarbību ar izglītības iestādēm, skolēniem un personām ar īpašām vajadzībām.

Koknesē reģistrētā jauniešu biedrība “Solis” iecerējusi īstenot projektu “Dodies dabā!” –  popularizēt kājāmgājēju pārgājienus, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, mudināt jauniešus uz ekoloģisku, dabai draudzīgu brīvā laika pavadīšanu, iepazīstināt viņus ar Jūrtakas posmu un veicināt interesi par piejūras pārgājienu maršrutiem. Šim projektam piešķirti 400 eiro.

Pilskalnes pagastā reģistrētā biedrība “Upmales mantinieki” saņems 400 eiro projekta “Mācāmies ikdienu un svētkus” finansiālam atbalstam. Projekta laikā paredzēta nodarbība par senajiem apaviem un pastalu gatavošanas meistarklase.

Vietalvas pagastā reģistrētajam mednieku un makšķernieku klubam “Rags” dome piešķīra 400 eiro projektam “Zivju resursu ilgtspējīgas attīstības iepazīšana piemājas ūdenstilpēs”. Kluba biedri vēlas rīkot semināru par zivsaimniecības pamatiem un aktualitātēm, organizēt praktiskus demonstrējumus par makšķernieku aprīkojumu un tā pielietojumu.

Skrīveru iedzīvotāju grupa Ingūnas Juhņēvičas vadībā bija iesniegusi projekta pieteikumu “Atpūtas vietas labiekārtošana”. Projekta ietvaros paredzēts veidot radošu un vizuāli pievilcīgu vidi Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas iekšpagalmā, uzstādot āra apstākļiem paredzētu solu ar klavieru taustiņu dizainu. Dome skrīveriešu ieceres īstenošanai piešķīra 600 eiro. 

“Pašvaldībā iesniegti vēl divi projektu pieteikumi, kuri tiks izskatīti nākamajā mēnesī, meklējot iespējamu papildu finansējumu, un jauni pieteikumi šogad netiks pieņemti. Pavisam šogad atbalstīti 13 biedrību un 11 iedzīvotāju grupu projektu pieteikumi un no pašvaldības budžeta ieceru īstenošanai piešķirti 14 500 eiro. Netika atbalstītas biedrības, kuras veic maksas pakalpojumus. Biedrības, kuras plāno organizēt sporta pasākumus 2024. gadā, aicinātas pieteikt tos jau rudenī kopīgajam novada sporta pasākumu budžetam izvērtēšanai,” saka Aizkraukles novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja vietniece Anita Ostrovska.