cenrāži

Aizkraukles novada dome nolēma, ka no 2024. gada 1. marta stāsies spēkā jaunie Skrīveru dienas aprūpes centra un Pļaviņu dienas aprūpes centra cenrāži par telpu nomu, savukārt no 1. aprīļa mainīta uzturēšanās maksa sociālās aprūpes centrā “Pļaviņas”.

Ņemot vērā, ka papildus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, netraucējot dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšanu, ir iespēja iznomāt telpas privātpersonām vai citām organizācijām, tika pieņemts lēmums aktualizēt Skrīveru un Pļaviņu dienas aprūpes centru cenrāžus.

Pļaviņu dienas aprūpes centrā būs pieejama zāles (27,5 m2) noma, par to būs jāmaksā 3,42 eiro par stundu. Skrīveru dienas aprūpes centra telpu nomas piedāvājums ticis paplašināts, samazināta nomas maksa jau iepriekš piedāvātajām telpām.

Biedrību telpas noma (26,93 m2) maksās 3,12 eiro par stundu (iepriekš ‒ 3,79 eiro), radošo nodarbību telpa (27,90 m2) – 3,23 eiro par stundu (iepriekš ‒ 3,92 eiro), savukārt halles noma (97,60 m2) par stundu izmaksās 11,31 eiro (iepriekš ‒ 13,71 eiro). Piedāvājumam pievienota individuālās nodarbības telpa, tās noma izmaksās 1,96 eiro par stundu. Maksa norādīta kopā ar 21 % PVN.

Palielinoties sociālās aprūpes centra “Pļaviņas” izmaksām par vienu iemītnieku, tika pieņemts lēmums paaugstināt uzturēšanās maksu. No 1. aprīļa uzturēšanās aprūpes centrā izmaksās 24 eiro diennaktī, iepriekš maksa par pakalpojumu bija 22,27 eiro diennaktī.

Ar cenrāžiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Pašvaldība ‒ Maksas pakalpojumu cenrāži.