Skrīveru pagasts Kultūra
kopbilde
Foto: Oskars Artūrs Upenieks, Kultūras ministrija.

Kultūras ministre Agnese Logina pasniedza Ministru kabineta un Kultūras ministrijas Atzinības rakstus deviņām kultūras nozares personībām, godinot viņu radošo ieguldījumu un mūža darbu, tajā skaitā Atzinības rakstu saņēma Skrīveru kultūras centra lietišķās mākslas studijas "Putnukalns" un Limbažu tautas lietišķās mākslas studijas "Dzilna" vadītāja Baiba Vaivare no Skrīveriem.  

Radošā komanda, kuras sastāvā bija mākslinieki Baiba Vaivare, Dace Pudāne, Mārtiņš Heimrāts un Juris Leitāns, saņēma Atzinības rakstu par ieguldījumu 2023. gada XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku tautas lietišķās mākslas izstādes "Mēs" veidošanā un kultūras mantojuma saglabāšanā. Izstāde tika veidota, lai parādītu pašreizējo tautas lietišķās mākslas situāciju un tradicionālo kultūru kopumā, tautas lietišķās mākslas meistaru ideju un iedvesmas avotu – arheoloģisko un etnogrāfisko materiālu, dažādos ceļus izglītībā un iespējas apgūt amatus, daudzveidīgo tautas lietišķās mākslas kolektīvu klāstu un to dalībnieku radošo veikumu pēdējo piecu gadu laikā. Vienkopus bija aplūkojami audēju, rokdarbnieku, pinēju, rotkaļu, kokgriezēju un keramiķu daudzveidīgie darbi augstā izpildījumā, ikviens varēja gūt arī izzinošu un praktisku informāciju, apskatīt videomateriālus par amata prasmēm, meistariem, rast praktiskas pamācības. Ar 3500 darbiem izstādē  piedalījās ap 1300 lietišķās mākslas kolektīvu dalībnieku un individuāli strādājošu autoru, tajā skaitā bija iekļauti arī Skrīveru Kultūras centra lietišķās mākslas studijas "Putnukalns" un Limbažu tautas lietišķās mākslas studijas "Dzilna" dalībnieču darbi.  

“Veidojot izstādi, ļoti patīkama sadarbība izveidojās ar Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja direktori Dzintru Cepuri un citām darbiniecēm. Muzeja fondos ir vērtīgi vēstures priekšmeti ‒ seni lakati, keramikas trauki un citi, kurus arī iekļāvām ekspozīcijā,” stāsta Baiba Vaivare. “Studijas “Dzilnas” dalībnieces esmu vedusi uz muzeju pētīt senos materiālus. Ir svarīgi saglabāt tradicionālās kultūras vērtības. Aizkraukles novadā tautas lietišķās mākslas  jomā strādā divas lietišķās mākslas studijas ‒ “Putnukalns” Skrīveros un “Skanstupe”’ Pļaviņās.”   

Latvijas Radio Ziņu dienesta korespondente Baiba Kušķe tīmekļvietnē lsm.lv rakstīja: “Izstādes iekārtojums pats par sevi jau ir mākslas darbs, ko veido izsmalcināti krāsu salikumi, dažādu priekšmetu saspēle un pāri visam silta, pozitīva un mājīga atmosfēra”. 

Par izstādi bija ļoti liela interese, to apmeklēja vairāki desmiti tūkstoši cilvēku, tajā skaitā ne tikai vecākās paaudzes cilvēki, bet arī jaunieši. Kolēģi no Lietuvas un Igaunijas izteica vēlmi šo izstādi redzēt arī savā valstī, tādēļ daļu izstādes tiek plānots eksponēt Igaunijā. Izstāde ir izvirzīta arī Latvijas sabiedrisko mediju gada balvai “Kilograms kultūras”.  

Baiba Vaivare stāsta, ka šai komandai tie bija jau ceturtie Dziesmu svētki un panākumu atslēga ir pieredze un komandas noslīpētā sadarbība. Iepriekšējos Dziesmu svētkos augstu tika novērtēts Baibas  Vaivares individuālais veikums  ‒ viņai kā tautas lietišķās mākslas studiju “Dzilnas” un “Putnukalns” vadītājai, tekstilmāksliniecei un pasniedzējai tika piešķirts  Ministru kabineta un Kultūras ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu tautas lietišķās mākslas saglabāšanā un attīstībā.