bērnudārza sporta spēles

12. maijā Neretā tradicionālajā sporta dienā “Pasaku valstībā aiz 20 kalniem, 20 lejām” tikās pirmsskolas izglītības iestāžu sešgadīgo grupu audzēkņi. Bērnus sacensībā atbalstīja arī pašu izvēlēts pasaku tēls, un šajā dienā visi kopā paviesojās pasaku valstībā.

Jau iepriekš Aizkraukles puses pirmsskolas izglītības iestāžu absolventu grupu audzēkņi tradicionāli ik pavasari tikās sporta spēlēs, bet pāris gadus šī tradīcija izpalika covid ierobežojumu dēļ. Ik gadu sporta pasākums notika citā bērnudārzā, un neretiešiem visus uzņemt bija kārta jau 2020. gadā, nu tagad tas izdarīts.

Neretas pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš” vadītāja Inita Jakovčika stāsta, ka vairāku Aizkraukles novada bērnudārzu audzēkņi šogad sporta spēlēs piedalījās attālināti, bet astoņu iestāžu audzēkņi 12. maijā sportoja Neretā – te ieradās Aizkraukles pagasta sākumskolas pirmsskolas grupa, “Saulēni” un “Sprīdītis” no Skrīveriem, “Atvasīte” no Jaunjelgavas, “Čiekuriņš” no Daudzeses, “Vasariņa” no Seces, “Bitīte” no Bebriem un sportoja arī mājinieki.

Katrs bērnudārzs uz svētkiem ieradās ar pašu izvēlētu talismanu – kādu pasaku tēlu. Aizkraukliešus atbalstīja divi Zaķi, seciešus – Sarkangalvīte, daudzesiešus – Ezis, jaunjelgaviešus – Pepija Garzeķe, Bebru pagasta “Bitīti” – Bite, “Sprīdīti” – Sprīdītis, “Saulēnus” – Gudrā pūce, Neretas “Ziediņu” – burve Malificenta. Visi pasaku tēli kopā izspēlēja pasaku par lielo rāceni, kura izraušanā gala vārdu teica burve.

Pasākumu vadīja Lācēns no Burbuļciema (Iveta Kraševska).

Bērni, dodoties pasaku valstības ceļojumā, pārvarēja dažādas šķēršļu joslas. Katra iestāde bija sagatavojusi arī savu sportisko pārbaudījumu un, kopā pārvarot 34 šķēršļus un savācot 20 puzles gabaliņus, mazie sportotāji nokļuva pasaku valstībā. Noslēgumā visi tika pie medaļām un saldumiem.

Inita Jakovčika teic paldies visiem, kuri palīdzēja pasākuma tapšanā – SIA “Kronīšu kokapstrāde” un Zandai Ragelei, Neretas apvienības pārvaldei un tās vadītājam Jurim Gorbačovam, Aizkraukles novada Izglītības pārvaldei, Kraševsku ģimenei no Burbuļciema un atraktīvajam Neretas pirmsskolas iestādes “Ziediņš” kolektīvam.

Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta spēles