deju kolektīvs dejo ar Brazīlijas karogu fonā

Divas dienas Aizkraukles novadā viesojās sadraudzības pilsētas Ižuī (Brazīlija) latviešu kultūras centra deju kolektīva “Staburags” pārstāvji. Atraktīvā deju kolektīva priekšnesumu varēja baudīt Mazzalves pagastā un, protams, Staburagā! Šajā reizē deju soļus mūsu skatītājiem atrādīja ne tikai vidējās paaudzes grupa “Staburags”, bet arī lielā “Staburaga” mazo grupiņu “Bitīte”, “Dimants” un “Ķipari” bērni.

Draudzība ar tālo Brazīlijas pilsētu Ižuī, kuru no mums šķir 14 000 kilometru, aizsākās 2015. gadā, kad Aigars Strauss, aktīvs brazīliešu draugs no Latvijas, uzrunāja toreizējo Jaunjelgavas kultūras nama vadītāju Anitu Ostrovsku ar lūgumu uzņemt Staburagā deju kopu “Staburags”. Nedaudz apdomājot, jaunjelgavieši piekrita, jo tieši vizītes laikā bija ieplānots pasākums “Sēlija rotā” Jaunjelgavā, un šāds nedaudz eksotisks latviešu tautas deju kolektīvs dalībnieku vidū šķita labs svētku programmas papildinājums. Brazīliešu dejotāji, no kuriem tikai dažiem bija latviešu izcelsme, dejoja no visas sirds un ielika stipru pamatu arī turpmākajai draudzībai starp abām pašvaldībām – 2018. gadā, atgriežoties Latvijā, lai piedalītos simtgades Dziesmu un deju svētkos, pašvaldību pārstāvji parakstīja sadraudzības un sadarbības memorandu. 2019. gada rudenī arī Jaunjelgavas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Atvars” devās uz Ižuī, lai piedalītos pašvaldības etnisko grupu festivālā, pārstāvot Latviju.

Šajās dienās Ižuī pašvaldības pārstāvji Alans Arājs, Elias de Matos Bergs un deju kolektīva vadītājs Sandro Roberto Medeiros tikās ar Aizkraukles novada pašvaldības vadību, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas. Sarunas laikā izrādījās, ka mūsu pašvaldību struktūra un darba organizācija šķiet ļoti interesanta un pārņemšanas vērta arī Brazīlijā. Arī tur sabiedrība aktīvi diskutē par vajadzību uzlabot pašreizējo pārvaldības modeli, un mūsu pieredze viņiem šķita noderīga. Brazīliešu viesi arī apliecināja, cik nozīmīgi viņiem ir veidot ciešu saikni ar Latviju, tādējādi stiprinot latviešu kultūru un tradīcijas Brazīlijā.

Vizīte Aizkraukles novadā aizsākās Mazzalves pagastā, kur viesi apmeklēja Baltijā vienīgo Liellopu izsoļu namu. Brazīlijā ļoti iecienīta ir liellopu gaļas lietošana uzturā, un viesi ar patiesu interesi apskatīja izsolei atvestos lopus un uzklausīja stāstījumu par uzņēmuma izaugsmi un turpmāko plānoto darbību. Pirmo viesošanās vakaru noslēdza koncerts skatītāju piepildītajā Ērberģes estrādē un Ērberģes muižas apskate.

Otrajā dienā viesi devās izbaudīt novada garšas Skrīveru pusē – kafejnīcā “Skrīveru mājas saldējums” nobaudīja siļķu un kartupeļu saldējumus, iegādājās slavenās Skrīveru gotiņas un vakarā kopā ar Skrīveru deju kolektīva “Dzēse” dejotājiem dejoja Vīgantes estrādē, izpelnoties neviltotu publikas sajūsmu par to prieku, enerģiju un mīlestību pret latviešu tautas deju un kultūru, kas ielikta katrā brazīliešu dejotāju solī. Koncerta noslēgumā kapelas “Karikste” vadībā Skrīveru kolektīva dejotāji mācīja latviešu rotaļas un dejas saviem Ižuī jaunajiem draugiem, abpusēji paplašinot draugu loku un vienojoties tikties arī Dziesmu un deju svētku gājienā un deju laukumos.

Lai turpinās draudzība un raits deju solis visiem mūsu un deju kolektīva “Staburags” dejotājiem!

Koncertā priecē viesi no Brazīlijas