Sabiedrība Vēlēšanas
Nāc balsot!

8. jūnijā tiks organizētas klātienes kopsapulces, kur vēl nebalsojušie iedzīvotāji varēs izdarīt izvēli, nobalsojot par Bebru, Iršu, Mazzalves, Sērenes un Sunākstes pagasta iedzīvotāju padomju kandidātiem.

Saskaņā ar nolikumu Bebru pagasta iedzīvotāju padomē jāievēl 9 locekļi, Iršu – 5, Sērenes – 7, Sunākstes – 5 un Mazzalves – 7. Tieši tik kandidātiem iedzīvotāji var izteikt atbalstu, aizpildot katra attiecīgā pagasta balsošanas biļetenu.

Iedzīvotāju padomju vēlēšanu kopsapulces:

  • Sunākstē – no pulksten 11 Sunākstes Saieta namā Sunākstes pagasta “Saulriešos”;
  • Mazzalvē – no pulksten 9.00 līdz 11.00 Mazzalves pagasta pakalpojumu centra 2. stāva Tradīciju zālē Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā;
  • Bebros – no pulksten 12.00 līdz 14.00 Bebru pagasta pakalpojumu centra zālē Bebru pagasta “Papardēs”;
  • Iršos – no pulksten 9.00 līdz 11.00 Iršu pagasta pakalpojumu centra zālē Iršu pagasta “Kūlēnos”;
  • Sērenē – no pulksten 13.00 līdz 15.00 Sērenes Tautas namā.

Iedzīvotāju padomi ir tiesīgas vēlēt personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu un ir Latvijas Republikas pilsoņi vai tādi Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi, bet ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā, kā arī personas, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Aizkraukles novada teritorijā. Katrs Aizkraukles novada iedzīvotājs ir tiesīgs balsot tikai par vienu iedzīvotāju padomi.

iedzīvotāju padomes