Afiša - fizisko aktivitāšu darbnīca bērniem

Aizkraukles novada pašvaldības projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņās un tās apkaimē” (Nr. 9.2.4.2/16/I/091)  ietvaros organizēs 30 bezmaksas pasākumus “Fizisko aktivitāšu darbnīca bērniem” Pļaviņu pirmskolas izglītības iestādē “Jumītis” Aiviekstes pagastā un  Pļaviņu pirmskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiālē “Bērziņš” Pļaviņās.

Nodarbības būs slēgtas – tikai šo iestāžu audzēkņiem, tās vadīs fizioterapeite Janīna Grinsone – Velde.

Fizisko aktivitāšu darbnīcā plānots veicināt bērnu dalību regulārās fiziskās aktivitātēs un uzlabot fizisko veselību, organizējot fizisko aktivitāšu nodarbības ar vingrošanas elementiem bērniem vecumā no 5 līdz 6 gadiem.

Nodarbību slodze un veids tiks piemērots atbilstoši grupas vispārējam veselības stāvoklim un fiziskās sagatavotības pakāpei. Nodarbības vērstas uz visu muskuļu grupu harmonisku attīstību, stājas uzlabošanu, kustību koordināciju, spēka, lokanības un veiklības attīstīšanu.

Nodarbības sāksies no 2022. gada 10. jūnija un notiks katru piektdienu:

Datums

Norises laiks (pulksten)

Īstenošanas vieta

10. un 17. jūnijā;

1., 8. un 15. jūlijā

10 – 11

(I grupa)

PII “Jumītis”filiālē “Bērziņš”, Rīgas iela 11A, Pļaviņas, Aizkraukles novads

10. un 17. jūnijā;

1., 8. un 15. jūlijā

11 – 12

(II grupa)

22. un 29. jūlijā

 

10 – 11

(I grupa)

PII "Jumītis", 1. maija iela 4, Kriškalni, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads

22. un 29. jūlijā

 

11 – 12

(II grupa)

Olita Znotiņa

Teritorijas plānotāja
olita.znotina [at] aizkraukle.lv