Sabiedrība
nvo projektu konkurss

Līdz 2024. gada 1. martam nevalstiskās organizācijas (NVO) aicinātas iesniegt pieteikumu Aizkraukles novada pašvaldības rīkotajam NVO projektu konkursam.

Katra NVO var iesniegt vienu projektu gadā, saņemot finansiālu atbalstu līdz 800 eiro. Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums 2024. gadā ir 14 500 eiro.

Projektu konkurss tiek izsludināts divreiz kalendārajā gadā. 2024. gada pirmajā projektu konkursā NVO aicinātas iesniegt projektus, kuri paredz sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanu, piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas, īsteno neformālas izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām, veicina jauniešu profesionālo orientāciju un karjeras izvēles iespējas, drošas un sakārtotas vides veidošanos novada administratīvajā teritorijā, popularizē zaļo domāšanu.

Plašāka informācija par projektu iesniegšanas kārtību un finansējuma piešķiršanas nosacījumiem pieejama sadaļā Pašvaldība ‒ Normatīvie akti ‒ Nolikumi ‒ Citi nolikumi“Par kārtību, kādā Aizkraukles novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu nevalstiskajām organizācijām”.

Projekta pieteikuma veidlapa

Budžeta pieprasījums/plānoto pasākumu tāme