Jauniešiem Koknese
jaunieši grupu darbā

Šī gada 16. septembrī Aizkraukles novada jaunieši tikās ar jaunatnes jomas speciālistiem un politiķiem, lai brīvā gaisotnē sarunātos par jauniešiem būtisko šodien un rīt, īstenojot projekta “Iepazīsties – politika!” vienu no noslēdzošajām aktivitātēm “Neformāla saruna, diskusija ar politiķiem par jaunatnes jomas attīstību Aizkraukles novadā”, kas tika īstenota Kokneses apvienības pārvaldes zālē.

Notika neformāla saruna un diskusija starp Aizkraukles novada jauniešiem, jaunatnes jomas speciālistiem un Aizkraukles novada domes deputātiem par aktuālo jaunatnes jomā Aizkraukles novadā. Tā bija interaktīva saruna ar mērķi sniegt iespēju novada jauniešiem “uz savas ādas” piedzīvot jaunatnes politikas veidošanas procesus, lai kopā ar Aizkraukles novada lēmējvaru ieskicētu jomas attīstību nākamajiem gadiem, sniedzot arī savu redzējumu. Aktivitātes dalībnieki tika aicināti caur sevi un savu vēlmju un vajadzību prizmu runāt par nākotni, darba grupās diskutējot par aktuālo jomas attīstībā, lai jau nākamajā gadā veidotu jaunu jaunatnes jomas stratēģiju Aizkraukles novadā.

Šī aktivitāte jauniešiem deva iespēju izjust, kā tas ir – balstoties uz visu vēlmēm un vajadzībām, meklēt kompromisus un labākos iespējamos variantus kopējā mērķa sasniegšanai, lai jau pavisam tuvā nākotnē, iespējams, iesaistītos Aizkraukles novada Jauniešu domes darbībā, parūpētos par visa lielā novada jauniešu interešu pārstāvniecību.

Visa gada garumā īstenojot šo projektu, Aizkraukles novada jauniešiem un jaunatnes jomas speciālistiem tika radīta padziļināta izpratne par jaunatnes politiku un jauniešu līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanas procesos, kā vienu no rīkiem līdzdalības veicināšanā izmantojot Jauniešu domi. Izzinot citu novadu pieredzi tās struktūras izveidē, sistēmas ieviešanā un īstenošanā, kā arī izdiskutējot vairākas idejas, šī gada 8. septembrī Aizkraukles novada domes ārkārtas sēdē tika apstiprināts Aizkraukles novada Jauniešu domes nolikums.

Aizkraukles novada jaunieši tiek aicināti izvirzīt savu kandidatūru dalībai Aizkraukles novada Jauniešu domē, kuras mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi politiskajā, izglītības, sporta, sociālajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.

Nolikums nosaka, ka Jauniešu domes sastāvā darbosies 15 jaunieši no Aizkraukles novada, kuru kandidatūras tiek izvirzītas un apstiprinātas, ievēlot vismaz divus pārstāvjus vecumā no 13 līdz 25 gadiem no Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Pļaviņu un Neretas apvienībām un Skrīveru pagasta, kuri rakstiski jaunatnes lietu speciālistam ir izteikuši vēlmi pārstāvēt jauniešu intereses. Tāpēc aicinām līdz šī gada 10. oktobrim jauniešus no visām novada vietām vērsties pie Aizkraukles novada Interešu izglītības centra jaunatnes lietu speciālistes Līgas Kriškijānes, rakstot e-pastā: liga.kriskijane@aizkraukle.lv vai zvanot pa tālruni +371 28335806, izsakot savu vēlmi iesaistīties Jauniešu domē.

Aizkraukles novada pašvaldība īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam aktivitātē “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” finansiāli atbalstīto projektu “Iepazīsties – politika!” (identifikācijas Nr. VP2021/5-23), kura mērķis ir stiprināt jaunatnes jomu Aizkraukles novadā. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

logo Valsts jaunatnes programma
Jaunieši tiekas ar politiķiem

Līga Kriškijāne

Jaunatnes lietu speciāliste
liga.kriskijane [at] aizkraukle.lv