Jauniešiem
kopbilde

8. decembrī Aizkraukles Kultūras centrā jau trešo reizi tika sumināti Aizkraukles novada jaunieši, kuri veic brīvprātīgā darbu, un tie jaunieši, kuri šī gada laikā ir paveikuši ko īpašu savu vienaudžu vai sabiedrības labā.

Apliecinājumu par veikto brīvprātīgo darbu, kas nav īsāks par 70 brīvprātīgā darba stundām, šogad saņēma četri novada jaunieši:

 • Alīna Daniela Orlova (70 stundas) labprāt sniedz atbalstu pilsētas un novada rīkotajos sporta, kultūras pasākumos un ar savām idejām kuplina Interešu izglītības centra aktivitāšu piedāvājumu jauniešiem, vienmēr dara pēc vislabākās sirdsapziņas un pabeidz iesākto;
 • Sanita Maskalāne (70 stundas) radoši un ar degsmi iesaistās visdažādāko iniciatīvu plānošanā un īstenošanā. Vada angļu valodas klubiņu, katrai tikšanās reizei sagatavojot kādu tēmu un aizraujošus uzdevumus. Klubiņš ir kļuvis par iedvesmojošu un izglītojošu vietu, kur jaunieši attīsta angļu valodas un citas dzīvei un karjeras izaugsmei nepieciešamās prasmes;
 • Krista Romanova (82 stundas) šogad veido Aizkraukles novada Interešu izglītības centra "TikTok" konta saturu, ķerot mirkļus un pārveidojot tos aizraujošos sižetos, kas atspoguļo jauniešu aktivitātes, īstenotos projektus un centra ikdienas darbu;
 • Estere Migla (84 stundas) katru darbu paveikusi maksimāli precīzi, rūpīgi un pēc noteikumiem. Izrādījusi iniciatīvu, plānojusi un vadījusi dažādas radošās un kulinārās meistarklases vienaudžiem, atbalstījusi centru tā rīkotajās aktivitātēs, palīdzējusi senioriem pilnveidot datorprasmes un apgūt viedtālruņa lietošanas nianses.

Par atbalstu senioriem datorprasmju un viedtālruņa lietošanas pilnveidē pateicību saņēma Amanda Anna Niedre, Parisa Arīna Močāne, Aleksa Valērija Jefremenko un Alise Vanaga.

Pateicību saņēma arī:

 • Evelīna Šajahmedova ‒ piedalās Jaunjelgavas Jauniešu centra dzīvē, atbalsta tā pasākumu un aktivitāšu rīkošanu, organizatorisko jautājumu kārtošanu, labprāt vada dažādas darbnīcas un citas aktivitātes;
 • Aleksis Krūmiņš ‒ vienmēr atsaucas un palīdz, sākot no sienas krāsošanas jauniešu telpā līdz akordeona spēlēšanai senioru sveikšanā. Ir uzrakstījis un īstenojis divus jauniešu iniciatīvu projektus;
 • Adrians Grīnvalds-Ozols ‒ vienmēr gatavs palīdzēt, sākot no mantu nešanas līdz telšu uzstādīšanai. Vakaros pie ugunskura klausītājus izklaidē ar mednieku stāstiem un tikpat labi pārstāv Kokneses jauniešu viedokli dažādos pasākumos un jauniešu projektu aktivitātēs;
 • Markuss Ūtēns ‒ šogad uzrakstījis un īstenojis trīs jauniešu iniciatīvu projektus, kuros Skolēnu padome ieguva jaunus logo un T kreklus. Kopā ar citiem jauniešiem, apvienojot supošanu ar lietderīgo, attīrījis Daugavu un Pērses upi no atkritumiem. Piedalījies skeitparka sacensību organizēšanā Koknesē;
 • Elija Gabuža ‒ palīdzējusi Mazzalves pirmsskolas "Ķipariņu" grupiņas audzinātājām mācīt labas lietas mazajiem, aizrautīgi darbojoties un ejot īsākās un garākās pastaigās;
 • Alita Paļuga ‒ darbus veic pēc sava perfekcionista redzējuma un vienmēr tos izdara līdz galam. Aktīvi piedalījusies jauniešu iniciatīvu centra “Ideja” dzīvē, darbojoties dažādu pasākumu īstenošanā, piedalījusies centra telpu labiekārtošanā, kopā ar citiem jauniešiem īstenojusi iniciatīvu projektu “Māksla vieno!”;
 • Elija Muceniece ‒ sniegusi lielu atbalstu Aizkraukles novada Jauniešu dienas īstenošanā, piedalījusies centra “Ideja” telpu labiekārtošanā un kopā ar citiem jauniešiem īstenojusi iniciatīvu projektu “Māksla vieno!”;
 • Loreta Paļuga ‒ aktīvi piedalījusies centra “Ideja” dzīvē, darbojoties dažādos pasākumos, piedaloties centra telpu labiekārtošanā un kopā ar citiem jauniešiem īstenojot iniciatīvu projektu “Māksla vieno!”;
 • Paula Beāte Mežmale ‒ aktīvi atbalstījusi centra “Ideja” pasākumus, piedalījusies centra telpu labiekārtošanā un aktīvi darbojusies “Studentu balles” darba grupā;
 • Liene Korņejeva ‒ aktīvi iesaistījusies Skrīveru jauniešu telpas atklāšanas svētku organizēšanā, piedāvājot un realizējot savas radošās idejas, piedalās dažādos pasākumos, aktīvi iesaistās centra pasākumu un aktivitāšu plānošanā un rīkošanā;
 • Elizabete Landrāte ‒ vienmēr aktīvi iesaistījusies Skrīveru jauniešu telpas rīkotajos pasākumos, to organizēšanā, ierosinājusi vērtīgas idejas, piemēram, par sava šaha turnīra rīkošanu;
 • Daija Krieviņa ‒ aktīvi piedalās un iesaistās dažādos Skrīveru jauniešu telpu rīkotajos pasākumos un labprāt atbalsta arī visa novada pasākumus, devusi savu kreatīvo ieguldījumu jauniešu telpu iedzīvināšanā;
 • Tīna Koja ‒ piedalījusies un pati palīdzējusi organizēt dažādus jauniešu telpu pasākumus Skrīveros un novadā, piedāvā daudz kreatīvu ideju, piemēram, kā uzlabot jauniešu telpas, lai jaunieši tajās justos pēc iespējas brīvāk un mājīgāk;
 • Alise Leitāne ‒ aktīvi piedalās Skrīveru jauniešu telpu rīkotajos pasākumos, kā arī pati izrādījusi iniciatīvu un piedāvājusi dažādas idejas, palīdzējusi pasākumu organizēšanā. Radošajā logotipa darbnīcā viņas devums ir augsti novērtēts un izvirzīts Jauniešu telpu logo veidošanai.

Aizkraukles novada jaunatnes gada balvas “Gada nagla 2023” skices autore ir Aizkraukles novada jauniete Estere Migla, savukārt ideju īstenoja metālapstrādes mākslinieks Ants Brimerbergs. Balvā simboliski atveidota zelta nagla starp daudzām citām naglām ‒ katrs jaunietis ir vērtība, un ikviens, kas ar saviem darbiem ir paveicis vairāk nekā citi jaunieši, var kļūt par zelta naglu.

Balvas “Gada nagla 2023” saņēmēji:

 • Gundega Gruberte ‒ par brīvprātīgā darba popularizēšanu un aktīvu sabiedrisko līdzdalību Jaunjelgavas apvienības sabiedriskās dzīves veidošanā, tajā skaitā palīdzējusi pilsētas svētku organizēšanā, pirmā Senioru un jauniešu prasmju čempionāta īstenošanā, jauniešu komandas organizēšanā. Aktīvi darbojas Jaunjelgavas kultūras centra folkloras kopā “Lauce”;
 • Rihards Gabužs ‒ par aktīvu sabiedrisko un pilsonisko līdzdalību Mazzalves pagasta kopienas dzīves vides veidošanā. Aktīvi piedalās sabiedriskajos pasākumos un deju kolektīva "Savenieki" mēģinājumos. Atbildīgi iesaistījās vasaras nometnes ukraiņu jauniešiem organizēšanā, pārstāvēja jauniešus Valsts kancelejas un biedrības “Latvijas Lauku forums” organizētajā projektā "Dialogu apļi", ar savu komandu aktīvi iesaistījās Jauniešu dienas aktivitātēs;
 • Skrīveru jauniešu radošā komanda Alise Leitāne, Tīna Koja, Daija Krieviņa, Elizabete Landrāte un Liene Korņejeva ‒ par jauniešiem draudzīgas un neformālas vides veidošanu un jauniešu iniciatīvu veicināšanu Skrīveru jauniešu telpas himnas un logo izveidē;
 • Treisija Tifānija Tukre ‒ par jauniešiem draudzīgas un neformālas vides veidošanu un jauniešu iniciatīvu veicināšanu, apgleznojot Aizkraukles novada Interešu izglītības centra sienu. Sniedz atbalstu arī citu jauniešu iniciatīvu īstenošanā;
 • Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu padome ‒ par jauniešiem draudzīgas un neformālas vides veidošanu un jauniešu iniciatīvu veicināšanu. Padome šogad ir realizējusi divus jauniešu iniciatīvu projektus ar mērķi popularizēt skolēnu padomes darbību un piesaistīt jaunus biedrus. Uzņēmusi astoņu skolu pašpārvalžu dalībniekus, lai kopīgi diskutētu un dalītos pieredzē;
 • Justīne Riekstiņa ‒ par brīvprātīgā darba popularizēšanu un jauniešiem draudzīgas un neformālas vides veidošanu. Sniegusi lielu atbalstu Jauniešu iniciatīvu centra "Ideja" pasākumu organizēšanā, ierosinājusi izveidot Valentīndienas fotostūrīti "Idejā" un noorganizēt Valentīndienas konkursu, aktīvi veidojusi saturu "Idejas" sociālajiem tīkliem un iesaistījusies divu video veidošanā par pieredzes apmaiņas braucienu un Jauniešu dienām Pļaviņās. Piedalījusies jauniešu iniciatīvas projekta "Māksla vieno!" īstenošanā;
 • Parisa Arīna Močāne, Gabriēla Elizabete Kareva ‒ par jauniešiem draudzīgas, neformālas vides veidošanu un jaunu tradīciju ieviešanu, izveidojot grāmatu klubiņu “Tintessonete” un popularizējot grāmatu lasīšanu jauniešu vidū. Realizējušas jauniešu iniciatīvu projektu “Ar grāmatu rokās vienmēr labāk”, pulcinot grāmatu mīļus jauniešu garāžiņas teritorijā uz sarunu un kopīgu radošu meistarklasi ar rakstnieci, dzejnieci un dramaturģi Agnesi Rutkēviču;
 • Kokneses Mūzikas skolas akordeonistu orķestris ‒ par jauniešu izaugsmei draudzīgas vides veidošanu un jaunu tradīciju ieviešanu. Jau 20 gadus kopā ar Rīgas Skolēnu Pils ansambli “Opuss” rīkoja kopīgu nometni. Šogad orķestris piedalījās starptautiskajā festivālā “Akordeona dienas Rīgā 2023”, Reoreseto piemiņas koncertā, akordeonistu plenēra koncertā Mazajā Ģildē, Likteņdārza labdarības koncertā flīģeļa iegādei un citos;
 • Estere Migla ‒ par brīvprātīgā darba popularizēšanu un jauniešu iniciatīvu veicināšanu, īstenojot Aizkraukles novada pašvaldības izsludinātā jauniešu iniciatīvu projektu konkursā finansiālo atbalstu ieguvušo projektu "Saldais kumosiņš", dodot iespēju vienaudžiem spēlēt dažādas erudīcijas spēles un mācot pagatavot braunijus, šarlotes un citus gardumus, savukārt Aizkraukles pilsētas iedzīvotājiem bija iespēja baudīt "POP-UP" kafejnīcas kūciņas jauniešu garāžas teritorijā ar nelielu koncertu un āra kafejnīcas gaisotni;
 • Annija Vīksna ‒ par brīvprātīgā darba popularizēšanu un jauniešu iniciatīvu veicināšanu, aktīvu sabiedrisko līdzdalību kopienas dzīves vides veidošanā, Pļaviņās organizējot bezmaksas laikmetīgās dejas nodarbības bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem. Annija dejo “Dancing Crystal” studijā jau 10 gadus un kopš 2022. gada nogales pašas izveidotajā laikmetīgās dejas grupā vada deju nodarbības bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem;
 • vokālā grupa "Fridrihštate" ‒ par radošas pašiniciatīvas īstenošanu, attīstot personisko izaugsmi, Jaunjelgavas vārda popularizēšanu Latvijā. "Fridrihštate" šādā sastāvā dzied jau 13 gadus. Šogad dziesmas "Es šodien jūku prātā" kaverversijai klajā laists videoklips.
Gada Nagla 2023

Līga Kriškijāne

Jaunatnes lietu speciāliste
liga.kriskijane [at] aizkraukle.lv