Jauniešiem Projektu aktualitātes
aizsietām acīm jaunieši iet lejā no kalna

Lai veidotu drošu, atvērtu un atbalstošu vidi kopīgai sadarbībai, šī gada 12. un 13. maijā Aizkraukles novada Jauniešu domes jaunieši satikās Aizkraukles novada Interešu izglītības centrā, lai kopīgi mācītos sadarboties un iepazīt vienam otru mazliet izaicinošākos un sarežģītākos apstākļos.

Abu aktivitāšu laikā jaunieši mācījās atraisīt sevī spēju būt komunikablākiem, atvērtākiem un drosmīgākiem līderiem un komandas spēlētājiem, kas spēj uzticēties viens otram, lai kopīgi paveiktu svarīgus uzdevumus, piemēram, Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2024. – 2026. gadam kopīga veidošana, diskutējot par šī brīža prioritātēm un jauniešu vēlmēm un vajadzībām, kā arī nepieciešamo atbalstu tuvāko gadu laikā, balstoties uz aptaujātajiem jauniešu viedokļiem.

Attīstot spēju pieņemt lēmumus un citas dzīvei un karjeras izaugsmei nepieciešamās prasmes un kompetences, jauniešiem tika piedāvāts iesaistīties un kopā paveikt trīs komandas uzdevumus. Katrs uzdevums jauniešiem ļāva vienam otru labāk iepazīt dažādos apstākļos, tādējādi izzinot katra jaunieša stiprās puses un lomu komandā. Uzdevumu mērķis bija attīstīt jauniešos prasmi komunicēt skaidri un saprotami, lai kopīgi izdomātu komandas vienoto taktiku un pārliecinātos, vai visi komandas dalībnieki ir sapratuši norādījumus un konkrētas nianses uzdevuma veikšanai un kopīgi izpildītu uzdevumu. Lai arī jauniešiem šie uzdevumi šķita izaicinoši, tomēr pārrunājot dažādas taktikas un vērtējot savas komandas pieļautās kļūdas, dalībnieki spēja rast risinājumus, lai veiksmīgi paveiktu uzdoto.

Aktivitātes otrajā daļā dalībnieki tika pieaicināti iesaistīties domu aplī, kopīgi diskutējot par to, kas ir laime un vai būt laimīgam ir mūsu pašu izvēle? Viņi runāja par dusmām, pašizaugsmi un līderību, kā par personīgās izaugsmes iespēju. Lai veidotu vēl drošāku vidi, kur Aizkraukles novada Jauniešu domes dalībnieki spētu uzticēties un brīvi komunicēt, jauniešiem tika dota iespēja diskutēt un dalīties savās pārdomās par dažādām tēmām, piemēram, hobiji, vide man apkārt, kur es jūtos labi, “Es esmu lielisks vai lieliska, jo..” un citas tēmas, kas ļāva vienam otru iepazīt no dažādiem skatpunktiem.

Pēc pasākuma jaunieši atzina, ka tas bija izaicinoši, tomēr ļoti vērtīgi gan katram aktivitātes dalībniekam kā indivīdam, gan kā grupai – Aizkraukles novada Jauniešu domei, kas šīs aktivitātes laikā kļuva par saliedētu jauniešu grupu, kas spēj kvalitatīvi komunicēt un sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai.

Aizkraukles novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros īstenotā konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” par projekta “Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģija 2024-2026” (ID Nr. VP2022/5-6) īstenošanu. Projekts īstenots

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

logo Valsts jaunatnes programma

Līga Kriškijāne

Jaunatnes lietu speciāliste
liga.kriskijane [at] aizkraukle.lv