Neretas pagasts
Neretas garāžas

Aizkraukles novada dome februāra sēdē nolēma organizēt piedāvājumu atlasi telpu nomai Aizkraukles novada pašvaldības Neretas apvienības pārvaldes darbības nodrošināšanai.

Pašvaldībai Neretas apvienības pārvaldes teritorijā nav pieejamas piemērotas telpas transportlīdzekļu novietošanai, līdz ar to, lai varētu nodrošināt pārvaldes darbību, tika ierosināts veikt nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.

Paredzēts, ka nomas objektam būs jābūt garāžas tipa telpai ar kopējo platību 201 m2 vieglo automašīnu, mikroautobusu, traktortehnikas un komunālās saimniecības noliktavas vajadzību nodrošināšanai, vēlamā atrašanās vieta – Nereta. Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 5 gadiem ar tiesībām to pagarināt.

Persona, kura vēlas piedāvāt nomai nekustamo īpašumu, iesniedz piedāvājumu slēgtā aploksnē Neretas apvienības pārvaldē, Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas pagastā, uz kuras norāda iznomāšanas pretendentu un atsauci uz nomnieka nomas sludinājumu vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu e-pastā: nereta@aizkraukle.lv. Pieteikumus garāžu nomai var iesniegt līdz 2024. gada 4. martam pulksten 17.00.