sociālā aprūpe senioriem

No 2023. gada 1. septembra klientiem būs jāveic līdzmaksājums par uzturēšanos grupu dzīvoklī Zalves pagasta Sproģos, savukārt no 1. oktobra augstāka būs maksa par diennakts aprūpi Skrīveru sociālās aprūpes centrā (SAC) “Ziedugravas”.

Sproģos deinstitucionalizācijas projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros 2022. gadā tika atklāts grupu dzīvoklis, un klientu uzturēšanās izmaksas līdz šim tika segtas par projekta līdzekļiem. Noslēdzoties projektam, daļu izdevumu segs valsts, bet daļa būs klientu līdzmaksājums.

Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļa ir sagatavojusi maksas pakalpojumu aprēķinu Aizkraukles novada Sociālā dienesta struktūrvienībā “Sproģu grupu dzīvoklis”. Normatīvie akti nosaka, ka personai, kura saņem grupu dzīvokļa pakalpojumu, ir pienākums samaksāt sociālā pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai) saskaņā ar pakalpojuma reālajām izmaksām. Pārejos izdevumus sedz no pašvaldības budžeta.

Turpmāk personas līdzmaksājums par vienvietīgo istabu būs no 87,24 līdz 130,51 eiro mēnesī, maksas apmērs atkarīgs no istabas platības. Savukārt par vietu divvietīgā istabā būs jāmaksā no 78,82 līdz 84 eiro mēnesī atkarībā no istabas platības.

No 2023. gada 1. oktobra klientiem par diennakts aprūpi SAC “Ziedugravas” būs jāmaksā 930 eiro mēnesī (pašlaik 830 eiro). Izmaiņas SAC “Ziedugravas” maksas pakalpojumu cenrādī veiktas, ņemot vērā, ka šī gada 2. un 3. ceturksnī ir pieaugušas SAC “Ziedugravas” noteikto funkciju nodrošināšanai nepieciešamo resursu (inkontinences līdzekļu, higiēnas, saimniecības, medicīnas un citu preču ) izmaksas, kas tiešā veidā ietekmē sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti.