Koknese Seces pagasts
izsoles

Pašvaldība pārdod izsolē kustamo mantu – augošos kokus (kailcirtē) ar izcērtamo platību 0,4 ha zemes vienībā “Skulptūrdārzs” Seces pagastā.

Pašvaldība izsludina mutisku nomas tiesību izsoli biroju ēkas Melioratoru ielā 1, Koknesē, nedzīvojamajām telpām Nr. 23, 24 un 25.

Ar visām izsolēm iespējams iepazīties sadaļā  “Pašvaldība” – “Īpašumi” – “Izsoles”.