Dome Seces pagasts Skrīveru pagasts
izsoles

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli piedāvās divus pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus Secē un traktoru. Izsoles sāksies šī gada 10. februārī.

Elektroniskajā izsolē tiks pārdoti pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi un kustamā manta:

Visu trīs izsoļu sākums 2023. gada 10. februārī pulksten 13, izsoles noslēgums – šī gada 2. martā pulksten 13.