atkritumi

Saistībā ar to, ka SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, kura līdz šim Pļaviņu apvienībā nodrošināja atkritumu apsaimniekošanu, beidzas licences derīguma termiņš, no 1. decembra Pļaviņu apvienības teritorijās būs jauns atkritumu apsaimniekotājs. Tas tiks izvēlēts iepirkuma procedūrā.

Aizkraukles novada dome šī gada maijā pieņēma saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu  apsaimniekošanu Aizkraukles novadā, kuros noteikts, ka no 2024. gada 1. jūnija Aizkraukles novada teritorija tiek iedalīta trīs atkritumu apsaimniekošanas zonās: 1. zona – Aizkraukles pilsēta un Aizkraukles pagasts; 2. zona – Neretas apvienība (Mazzalves, Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasts) un Jaunjelgavas apvienība (Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses, Jaunjelgavas, Sērenes, Seces, Staburaga, Sunākstes pagasts); 3.zona – Kokneses apvienība (Kokneses pilsēta,  Kokneses, Iršu, Bebru pagasts), Pļaviņu apvienība (Pļaviņu pilsēta,  Aiviekstes,  Vietalvas,  Klintaines  pagasts) un Skrīveru pagasts.

Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš stāsta, ka pirms atkritumu apsaimniekošanas zonu noteikšanas šis jautājums domē tika izdiskutēts, bet tomēr nolemts nesaglabāt Pļaviņu apvienības kā atsevišķas zonas teritoriju un tā iekļauta vienā atkritumu apsaimniekošanas zonā ar Kokneses apvienību un  Skrīveru pagastu. Jaunajā atkritumu apsaimniekošanas zonā pakalpojumu drīkstēs sniegt viens atkritumu apsaimniekotājs, kurš tiks izvēlēts iepirkuma procedūrā.

Reaģējot uz aprakstītajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas jomā un saistībā ar faktu, ka SIA  “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” novembra beigās beidzas Autotransporta direkcijas izsniegtās licences kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem termiņš,  domē saņemts uzņēmuma iesniegums, ka SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Pļaviņu apvienības teritorijā atkritumus apsaimniekos līdz novembra beigām. Viens no šāda lēmuma pieņemšanas iemesliem ir arī uzņēmuma autoparka tehniskais stāvoklis, kura uzlabošana prasa lielus finanšu līdzekļus.

Aizkraukles novada dome nolēma pārtraukt 2021. gada 16. maijā noslēgto līgumu par atkritumu  apsaimniekošanu (tas noslēgts starp Pļaviņu novada domi un SIA “Pļaviņu Komunālie  pakalpojumi”) līdzšinējā Pļaviņu  novada  teritorijā no šī gada novembra beigām.

Lai izvēlētos turpmāko pakalpojumu sniedzēju, kurš veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aizkraukles novada Pļaviņu apvienības teritorijā, Aizkraukles novada domes iepirkumu komisija iesniegusi iepirkumu izsludināšanai elektronisko iepirkumu sistēmā.

Savukārt atkritumu apsaimniekotāji, kuri strādās katrā no trijām Aizkraukles novada teritorijā noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas zonām, tiks izvēlēti 2024. gadā.