Jauniešiem Skrīveru pagasts Izglītība
jaunieši ar valsts prezidentu
Foto Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Šī gada 15. februārī Rīgas pilī notika Satversmes debašu cikla “#Satversmei100: vērtības nākotnei” svinīgs noslēguma pasākums, uz kuru tika aicināti jaunieši, viņu skolotāji un skolu direktori no 28 Latvijas skolām. Pasākumā piedalījās arī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 12. klases skolniece Laura Zīmele un skolas pārstāvji.

Pirms gada, lai rosinātu izzināt un izprast Satversmi, Valsts prezidents Egils Levits aicināja jauniešus piedalīties debatēs par nozīmīgām Satversmes vērtībām. Laura Zīmele nolēma pieņemt izaicinājumu un piedalīties debatēs “#Satversmei100: vērtības nākotnei”. Lai piedalītos debatēs, vajadzēja  izpētīt Satversmi un atrast tajā sev nozīmīgu vērtību dilemmas, aprakstīt piemērus, kur tās saskatāmas šodienas dzīvē. Laura Zīmele saņēma Latvijas Valsts prezidenta kancelejas uzaicinājumu, un pirmās debates Rīgas pilī notika Satversmes apstiprināšanas 100. gadadienā − 2022. gada 15. februārī.

Gada garumā notika debates arī reģionos – Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē un Sēlijā.

Cikla noslēgums norisinājās 2023. gada 15. februārī Rīgas pilī, kas kopš 1922. gada ir Latvijas Valsts prezidenta rezidence. Turp kopā ar Lauru Zīmeli devās arī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja Ruta Dišereite un skolas direktore Ieviņa Piļka. Jaunieši apmeklēja Čakstes kabinetu, Sūtņu akreditācijas zāli, Balto zāli un Svētku zāli – tur notika tikšanās ar prezidentu Egilu Levitu.

Pasākums noritēja radošā gaisotnē darba grupās, kuru uzdevums bija no 29 vērtībām aktualizēt 12 nozīmīgākās. Aktivitātes tika veidotas tā, lai katram klātesošajam būtu piederības sajūta Latvijas valstij, sadarbība notika uz personīgās pieredzes pamata, ne vien izzinot, bet arī izjūtot, reflektējot un sasaistot reālos notikumus, kuri atspoguļojās mūsu valsts pamatvērtībās. Katras darba grupas dalībnieks diskusijā par vērtību hierarhiju ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu pilnveidoja savas prezentēšanas prasmes.

Laura Zīmele atklāj: “Pirmajā reizē, dodoties pie prezidenta, domāju: kā tas būs, kāds ir mūsu valsts prezidents, kā izskatās prezidenta pilī? Tomēr tikai tur es aptvēru, cik šī iespēja ir nozīmīga. Ejot pa lielajiem un greznajiem pils gaiteņiem, apzinājos, ka šāda pieredze man sniedz motivāciju darīt arvien vairāk. Lepojos ar sasniegto, kā arī ar mūsu Valsts prezidentu Egilu Levitu, jo debašu laikā es patiesi spēju sajust viņa interesi un vēlmi uzklausīt jauniešus un mūsu viedokli. Paldies prezidentam par šo iespēju! Šīs debates man sniegušas lielu motivāciju tiekties uz saviem sapņiem. Šī pieredze ir neatkārtojama un nav iespējams to pielīdzināt nevienam citam pasākumam vai konkursam.”

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktore Ieviņa Piļka atzīst: “Es personīgi guvu pozitīvas emocijas un lepojos ar Lauru Zīmeli, kura spēj zinoši un argumentēti paust savu viedokli. Pateicība skolotājai Rutai Dišereitei par skolēnu motivēšanu jauniem dzīves izaicinājumiem. Pasākums deva pārliecību, ka mūsu valstī ir gudri, aktīvi un radošu ideju bagāti jaunieši, kuri veidos mūsu nākotnes sabiedrību.”

15.02.2023. Valsts prezidents Egils Levits piedalās jauniešu debašu cikla “#Satversmei100: vērtības nākotnei” noslēguma pasākumā Rīgas pilī