Skrīveru pagasts
Skrīveru ceļš
Foto: Vitālijs Prutskis

Saņemts Valsts kases aizdevums 115 tūkstošu eiro apmērā, lai Skrīveros varētu pārbūvēt A. Upīša ielas posmu un stāvlaukumu pie kultūras centra. Jau noslēgts līgums ar būvnieku, un jūnija beigās plānots uzsākt darbus.

Šī gada sākumā tika izsludināts iepirkums A. Upīša ielas posma no Sporta līdz Kastaņu ielai un stāvlaukuma pie kultūras centra pārbūvei Skrīveru pagastā, tajā izdevīgāko piedāvājumu iesniedza SIA “Jards”. Lai ieceri varētu īstenot, Aizkraukles novada dome marta sēdē nolēma Valsts kasē aizņemties 115 000 eiro.

Skrīveru pagasta pārvaldes vadītājs Arnis Mortukāns informē, ka aizdevums ir saņemts un jau noslēgts līgums ar būvnieku – SIA “Jards”. Ielas un stāvlaukuma izbūves darbus plānots uzsākt jūnija beigās, tos jāpabeidz līdz 30. septembrim.

A. Upīša ielas posmu pie Skrīveru kultūras centra paredzēts pārbūvēt no Sporta līdz Kastaņu ielai 116 metru garumā. Paredzēts atjaunot ielas segumu un gājēju ietvi gar pašu ēku, uzlabot satiksmes drošību, kā arī kultūras centra pagalmā ieklāt bruģi un izbūvēt automašīnu stāvlaukumu.

Kopējās būvdarbu izmaksas ir 136 000 eiro (bez PVN), vēl papildu nauda plānota būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem.