Skrīveru pagasts Sociālie pakalpojumi
Vita Šile

Aizkraukles novada Sociālā dienesta Skrīveru dienas aprūpes centra vadītājas pienākumus sākusi pildīt Vita Šile. 

Vita Šile Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā ieguvusi sociālā aprūpētāja kvalifikāciju, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā ‒ bakalaura grādu sociālajā darbā un Liepājas Universitātē ‒ maģistra grādu sociālajā darbā. Praktiskā pieredze apmēram desmit gadu garumā uzkrāta, strādājot par sociālo aprūpētāju valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Jugla” un par sociālo darbinieci Rīgas Sociālajā dienestā, Lielvārdes novada Sociālajā dienestā un pēdējā gadā ‒ Aizkraukles novada Sociālajā dienestā. Latvijas Pašvaldību mācību centrā pabeigusi kursus bērnu tiesību aizsardzībā, sociālo darbinieku apmācībā par riska novērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā “Proti un dari!” saņēmusi programmu vadītājas apliecību un mentores apliecību darbam ar mērķgrupas jauniešiem un Latvijas Universitātē papildus ieguvusi sociālā pedagoga kvalifikāciju.

Mana līdzšinējā pieredze sociālā darba jomā gūta, strādājot ar dažādām mērķgrupām, tajā skaitā ar personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem Aizkraukles  novada Sociālajā dienestā. Ir prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un nepieciešamības gadījumā arī atbilstoši reaģēt, rast jaunus risinājumus un pielāgoties dažādām situācijām. Mana stiprā puse ir patstāvīgi plānot savu darbu, nodrošinot efektīvu procesu norisi. Tas dod pārliecību, ka veiksmīgi varēšu veikt Skrīveru dienas aprūpes centra vadītājas pienākumus,” saka Vita Šile. “Kļūstot par dienas aprūpes centra vadītāju, vēlos turpināt iesākto, sniegt savas idejas centra attīstībā un veicināt tā izaugsmi.”