KOPBILDE

Skrīveru pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis” piešķirta Eiropas Komisijas inovatīvās mācīšanas balva par pagājušajā gadā īstenoto “Erasmus+” projektu “No Lego līdz robotam un digitālajām prasmēm”.  

Eiropas Savienības programmā “Erasmus+” projekta pieteikumu izstrādāja un finansējumu tā īstenošanai ieguva “Sprīdīša” pirmsskolas skolotāja Ilze Apsīte, kura ir liela robotikas entuziaste. Projekts tika īstenots no 2022. gada 1. marta līdz 31. augustam. Tā laikā digitālās prasmes Eiropas Savienības programmā “Erasmus+” apguva un pilnveidoja septiņas skolotājas, lai mācītu audzēkņiem: skolotājas Marjana Toroņi un Sarma Vītoliņa apmeklēja kursus Malagā (Spānija), Ilze Apsīte un Aiga Šteinberga piedalījās apmācībās Atēnās (Grieķija), Velga Lavrenova un Elīna Renckulberga- Bulīte mācījās kursos Prāgā (Čehija), Ilze Apsīte un Mārīte Mālniece digitālo pratību apguva Joensū (Somija).  

Ilze Apsīte stāsta, ka “Sprīdītī” ir iegādāti roboti, kas atgādina mazus dzīvnieciņus, un bērni no 3 līdz 7 gadu vecumam ar to palīdzību apgūst dažādas prasmes, tajā skaitā mācās virzienus, burtus, ciparus, krāsas, emociju nosaukumus, pirmās programmēšanas iemaņas, apgūst rakstīšanas un lasītprasmi, orientējas plaknē. Panda, Robobite, Alfrēds un Lulū ir roboti, kas bērniem mācīšanās procesu padara aizraujošu. Piemēram, nospiežot dažāda virziena bultas, mazākie bērni Robobitei dod komandu kustēties. Sešus un septiņus gadus veci bērni paši no speciāliem lego klucīšiem uzbūvē ar planšetdatoru vadāmu rotaļlietu, tādu kā robotgliemezi, mašīnu, helikopteru. Viņi veidojuši arī nelielu īsfilmu pēc pašu izdomātas pasakas motīviem. Pavisam digitālās prasmes spēļu veidā apguvuši vairāk nekā 40 audzēkņu, attīstot arī loģisko domāšanu un spēju savstarpēji sadarboties.   

Eiropas Komisijas “Erasmus+” programmas departaments 2023. gadā Skrīveru “Sprīdīša” projektu atzina par pilnībā atbilstošu visiem kritērijiem un tēmai, lai pretendētu Eiropas inovatīvās mācīšanas balvai pirmsskolas izglītības kategorijā. 

“Gan mazie, gan lielie sprīdīši ir gandarīti un lepni par piešķirto balvu! Īpašs paldies Ilzei Apsītei par projekta pieteikšanu, virzību un īstenošanu!” saka Skrīveru pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja Inta Rinmane. 

Balva šoruden tiks pasniegta pasākumā Briselē, kura laikā notiks diskusija par tehnoloģiju attīstību un iniciatīvām. Uz Briseli dosies Ilze Apsīte. Zināšanas un prasmes par pedagoģiskā procesa organizēšanu digitālajā vidē, programmēšanas pamatprincipiem, mācību uzdevumu modelēšanu viņa sākotnēji apguvusi pašmācībā, pēc tam arī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes maģistrantūras programmā “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”.  

Lai popularizētu digitālo prasmju mācīšanu jau pirmsskolā, Valsts izglītības attīstības aģentūra Skrīveru “Sprīdītī” septembrī bija noorganizējusi videofilmēšanu, kuras laikā audzēkņi demonstrēja savas digitālās prasmes.

Valsts izglītības attīstības aģentūras “Erasmus+” programmas departamenta direktore Zane Gailīte ir gandarīta, ka šo augsto Eiropas Komisijas novērtējumu saņem arī Latvijas izglītības iestāžu īstenotie projekti: “Tas apstiprina, ka šie projekti, ieviešot inovatīvas metodes un tehnoloģijas mācību saturā, sniedz būtisku ieguldījumu izglītības attīstībā, padarot mācīšanos un jaunu prasmju apguvi vēl interesantāku un aizraujošāku.” 

 

Uzziņa  

Eiropas inovatīvās mācīšanas balva (European Innovative Teaching Award) ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kura, sākot ar 2021. gadu, katru gadu tiek organizēta “Erasmus+” programmas dalībvalstīs kā atbalsta pasākums vienotas Eiropas izglītības telpas sasniegšanai līdz 2025. gadam. Iniciatīvu īsteno skolu sektorā, identificējot, izceļot un popularizējot “Erasmus+” projektos īstenoto izcilo mācīšanas praksi, vienlaikus novērtējot skolotāju darbu un viņu ieguldījumu pedagoga profesijā. 

2023. gada Eiropas Komisijas balvas tēma ir “Izglītība un inovācijas”, kas saistīta ar tās pasludināto Eiropas prasmju gadu. Prasmes ir saistītas ar mākslīgo intelektu, robotiku, kodēšanu, programmēšanu, virtuālo realitāti, uzņēmējdarbību. Šogad Eiropas Komisija balvu piešķīrusi kopumā 93 “Erasmus+” projektiem no visas Eiropas četrās kategorijās, tajā skaitā četrām Latvijas iestādēm, katrai savā kategorijā: Skrīveru “Sprīdītim” (agrīnās pirmsskolas izglītība un aprūpe), Rēzeknes novada pašvaldībai par projektu “Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā” (pamatskolas izglītība), Zemgales vidusskolai par projektu “Efektīva e-mācību vide balstīta uz digitālām kompetencēm” (vispārējā vidējā izglītība) un Valmieras tehnikumam par projektu “Darbs 4.0 ‒ nākotnes darba tirgus” (profesionālā vidējā izglītība).