Atbalsts Ukrainai Sabiedrība
stand with ukrane

Saistībā ar gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu, kas iespējams kopš 1. marta, Valsts ieņēmumu dienests skaidro, kādos gadījumos Ukrainas civiliedzīvotājiem ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija un kādos gadījumos tā nav jāiesniedz.

Ja cilvēks strādā algotu darbu:

  • Gada ienākumu deklarācija nav jāiesniedz, izņemot gadījumus, kad neviens no darba devējiem nav piemērojis neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem – nepilngadīgiem bērniem, kas uzturas Latvijā. Neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem – nepilngadīgiem bērniem, kas uzturas Latvijā, – šiem cilvēkiem piemēro darba devējs. Savukārt atvieglojumi par ārstniecību, izglītību un ziedojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemēroti.
  • Ja nodarbinātības periodā neviens no darba devējiem nepiemēroja neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem – nepilngadīgiem bērniem, kas uzturas Latvijā, cilvēks var vērsties ar iesniegumu par pārmaksāta iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu un iesniegt gada ienākumu deklarāciju. Iesniegumu un gada ienākumu deklarāciju var iesniegt tiešsaistē Elektroniskās deklarēšanas sistēmā https://eds.vid.gov.lv vai, iepriekš piesakoties, klātienes konsultācijā.

Ja cilvēkam ir reģistrēta saimnieciskā darbība:

  • Laikā no 1. marta līdz 1. jūnijam jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Deklarācijā norāda 2022.gada laikā saņemtos ienākumus un aprēķina maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli.
  • Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ienākumiem tiek piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamajiem – nepilngadīgiem bērniem, kas uzturas Latvijā. Savukārt atvieglojumi par ārstniecību, izglītību un ziedojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemēroti.
  • Gada ienākumu deklarāciju aizpilda tiešsaistē elektroniskās deklarēšanas sistēmā (https://eds.vid.gov.lv)
  • Ja deklarācijas aizpildīšanai nepieciešama VID speciālista palīdzību, to iespējams saņemt pa telefonu +37167120012 vai arī, iepriekš piesakoties, klātienes konsultācijā

 Ja cilvēks strādā algotu darbu un ir reģistrējis arī saimniecisko darbību:

  • Par laiku, kad cilvēks strādāja algotu darbu, gada ienākumu deklarācija nav jāiesniedz,  izņemot gadījumus, kad neviens no darba devējiem nav piemērojis neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem – nepilngadīgiem bērniem, kas uzturas Latvijā. Neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem – nepilngadīgiem bērniem, kas uzturas Latvijā, – šiem cilvēkiem piemēro darba devējs. Savukārt atvieglojumi par ārstniecību, izglītību un ziedojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemēroti.
  • Par laiku, kad algota darba nebija, bet bija saimnieciskā darbība no 1.marta līdz 1.jūnijam jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Deklarācijā norāda 2022.gada laikā saņemtos ienākumus no saimnieciskās darbības un aprēķina maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ienākumiem tiek piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamajiem - nepilngadīgiem bērniem, kas uzturas Latvijā. Savukārt atvieglojumi par ārstniecību, izglītību un ziedojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemēroti.
  • Gada ienākumu deklarāciju aizpilda tiešsaistē Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (https://eds.vid.gov.lv)
  • Ja deklarācijas aizpildīšanai nepieciešama VID speciālista palīdzību, to iespējams saņemt pa telefonu +37167120012 vai arī, iepriekš piesakoties, klātienes konsultācijā

Українські біженці, які працюють за наймом у Латвії, не повинні подавати щорічну декларацію про доходи Оскільки наближається 1 березня – термін подання річної декларації про доходи, Служба державних доходів роз'яснює, у яких випадках громадяни України повинні та у яких випадках не повинні подавати річну декларацію про доходи. Якщо особа працює за наймом: Річна декларація про доходи не потрібна. До таких осіб роботодавець застосовує неоподатковуваний мінімум та надбавки на утриманців. При цьому на громадян України не поширюються податкові пільги на лікування, освіту та пожертвування. Якщо особа має зареєстровану економічну діяльність: Річна декларація про доходи має бути подана в період з 1 березня по 1 червня. У декларації зазначається дохід, отриманий протягом 2022 року, та розраховується ПДФО до сплати. При поданні річної декларації про доходи дохід оподатковується неоподатковуваним мінімумом та пільгою для утриманців. При цьому на громадян України не поширюються податкові пільги на лікування, освіту та пожертвування. Річна декларація про доходи заповнюється онлайн в електронній системі декларування (https://eds.vid.gov.lv)

Якщо вам потрібна допомога спеціаліста Служби державних доходів для заповнення декларації, ви можете отримати її за телефоном +371 67120012 або звернутися по консультацію. Якщо особа працювала за наймом та зареєструвала економічну діяльність: Річна декларація про доходи не повинна подаватися за той час, коли особа працювала за наймом. До цих осіб роботодавець застосовує неоподатковуваний мінімум та надбавки на утриманців. При цьому на громадян України не поширюються податкові пільги на лікування, освіту та пожертвування. За час, коли не було оплачуваної роботи, але була господарська діяльність, у період з 1 березня по 1 червня необхідно подати річну декларацію про доходи. У декларації зазначається дохід, отриманий від економічної діяльності протягом 2022 року, та розраховується ПДФО до сплати. При поданні річної декларації про доходи дохід оподатковується неоподатковуваним мінімумом та пільгою для утриманців. При цьому на громадян України не поширюються податкові пільги на лікування, освіту та пожертвування.

Річна декларація про доходи заповнюється онлайн в електронній системі декларування (https://eds.vid.gov.lv) Якщо вам потрібна допомога спеціаліста Служби державних доходів для заповнення декларації, ви можете отримати її за телефоном +371 67120012 або звернутися по консультацію.